Hjem
Nye doktorgrader

Kan signalstoffer fra stamceller hjelpe ved tannskader?

Niyaz Al-sharabi disputerer 17. mars for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: "Paracrine effects of mesenchymal stem cells on dental tissues - in vitro and in vivo studies".

Hovedinnhold

Tannskader forekommer relativt hyppig og er forbundet med betennelsesreaksjoner og aktivering av kroppens forsvarssystem. På grunn av den kompliserte oppbyggingen av tenner vil skader ofte innebære at hardvev, blodkar og nerver blir ødelagt, og i noen tilfeller vil infeksjon kunne hindre reparasjon og gjenvinning av funksjon. Stamceller fungerer som kroppens reserveceller og disse finnes i små mengder i de fleste vev. Tilførsel av ekstra stamceller er brukt ved behandling av større skader og sykdommer. Det er allment akseptert at stamceller er viktige for tilheling og reparasjon, men i den senere tid har studier vist at signalstoffer som skilles ut fra stamceller alene kan fremme tilhelingsprosesser i ulike vev. Slik behandling er kostnadseffektiv og innebærer ikke transplantasjon av levende celler. Signalstoffene kan framstilles ved å dyrke stamceller i laboratoriet. I studiene ble signalstoffer fra stamceller som ble hentet fra beinmarg brukt for å påskynde dannelse av hardvevsproduserende celler, og for å fremme tilheling etter tannskade.

I første del av avhandlingen ble signalstoffene brukt for å stimulere celler inne i tannen til å danne hardvev, noe som er en forutsetning for vellykket tilheling av tannskader. Ved hjelp av molekylærbiologiske metoder viste studien at signalstoffene fremmet dannelse av hardvevsproduserende celler i laboratorieforsøk.

I andre del av avhandlingen ble signalstoffene brukt for å undersøke tilheling etter at tenner hadde vært tatt ut og satt på plass igjen hos rotter. Det ble sammenlignet med tilsvarende tenner som ikke ble behandlet med signalstoffer.
Funn viste at signalstoffene fra stamceller reduserte komplikasjoner som ofte er forbundet med tannskade. Forklaringen er trolig at betennelsesreaksjonen ble dempet på tennene som var behandlet med signalstoffene.

Personalia:

Niyaz Al-sharabi er født i Saudi Arabia i 1978, men oppvokst i Jemen. Han fullførte sin “Bachelor in Dental Surgery (BDS)” ved University of Science and Technology, Sana’a, Jemen, i 2003. Han arbeidet deretter i 4 år som privat tannlege. I perioden 2007 til 2010 var han instruktørtannlege ved University of Science and Technology, Sana’a, Jemen. Fra 2011 til 2016 var han PhD-stipendiat ved Institutt for klinisk odontologi, Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen.