Hjem
Nye doktorgrader

Familiær karsykdom hos unge med hjerneslag

Halvor Øygarden disputerer fredag 8. april 2016 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: «Family history in young and middle-aged acute ischemic stroke patients. The Norwegian Stroke in the Young Study»

Hovedinnhold

Hjerneslag rammer hvert år ca. 15.000 mennesker i Norge. Et antall som er ventet å øke med 50 prosent de neste 20-30 årene, hovedsakelig pga. en økning i antall eldre. Men de siste 20 årene har man også registrert en økning i antall unge pasienter som får hjerneinfarkt. Bakgrunnen for dette er ikke kjent. I enkelte familier forekommer hjerneinfarkt i ung alder hos flere familiemedlemmer, slik at man kan mistenke arvelighet.

I sitt doktorgradsarbeid viser Øygarden at familiehistorie av blodåresykdommer er hyppig hos unge pasienter med hjerneinfarkt. Nær 6 av 10 pasienter rapporterer at et nært familiemedlem har gjennomgått hjerteinfarkt, hjerneslag eller perifer karsykdom. Arbeidet viser også at pasientene har best kunnskap om hjertesykdom, at det foreligger mer kunnskap om morssiden av familien sammenlignet med farssiden og at kvinner er i stand til å rapportere mer om familiehistorie enn menn.

Når pasienter rapporterer sykdom i familien er det en forutsetning at det de rapporterer stemmer. I sitt arbeid viser Øygarden at familiehistorien pasientene rapporterer om sine foreldre i stor grad stemmer overens med det foreldrene selv rapporterer. Videre viser arbeidet at det er større mulighet for feil i rapportert familiehistorie jo eldre pasienten er. Dette betyr at familiehistorie rapportert av pasienten kan brukes for å analysere arvelighet hos unge hjerneslagpasienter.

Det er kjent at tykkelsen på veggen i halspulsårene i stor grad er bestemt av arv og økt tykkelse kan også være forbundet med økt risiko for hjerneinfarkt. Øygarden viser at familiehistorie på hjerneinfarkt er forbundet med økt tykkelse på veggen i halspulsåren hos pasienter som får hjerneslag før fylte 45 år.

Arbeidet utgår fra The Norwegian Stroke in the Young Study (NORSYS) som tar sikte på å kartlegge arvelighet, risikofaktorer og utkomme etter hjerneinfarkt hos unge pasienter. Data fra hjerneslagregisteret ved Nevrologisk avdeling Haukeland Universitetssykehus (NORSTROKE) er også benyttet.
 

Personalia:

Halvor Øygarden (1986) er utdannet lege ved Universitetet i Bergen (2011). Han har vært tilknyttet Klinisk institutt 1, UiB, som stipendiat siden 2012 (2012-2016). Forskningsprosjektet utgår fra Senter for Nevrovaskulære Sykdommer, Haukeland Universitetssykehus. Hovedveileder: Professor Ulrike Waje-Andreassen, Biveileder: Professor Lars Thomassen.