Hjem
Nye doktorgrader

Overvåkning av ultrafiolett stråling og aerosoler

Dennis Muyimbwa disputerer 8. april 2016 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: "Ground-based and Satellite Remote Sensing of Atmospheric Aerosols and Ultraviolet Solar Radiation".

Hovedinnhold

For mye ultrafiolett sollys kan gi skade på både mennesker, dyr og planter. Det er derfor viktig å overvåke intensiteten til denne delen av solspekteret gjennom året i ulike deler av verden, noe som gjøres mest effektivt fra satellitt. Samtidig er vi avhengige av at disse fjernmålte verdiene blir kontrollert av nøyaktige målinger på bakken.

I doktorgradsarbeidet er blant annet bakkemålinger av ultrafiolett stråling med høy intensitet blitt sammenlignet med målinger fra satellitt i Kampala i Uganda, noe som viste en god overenstemmelse i klarvær, men en 30 prosent overestimert fjernmålt UV-indeks under en overskyet himmel. Videre kvantifiserte studien hvordan nivået av ultrafiolett stråling varierer i ekvatoriale strøk med ozonlagets tykkelse, sky- og aerosolforhold, samt jordens posisjon i den elliptiske banen rundt sola.

En annen miljøparameter som kan forårsake helseskade og som effektivt kan måles over store områder fra satellitt, er aerosoler. Aerosoler er partikler i atmosfæren som varierer i størrelse fra noen få nanometer til over hundre mikrometer, som selv i tilsynelatende klar luft kan telle millioner i hvert innpust. De består av mineralstøv fra jordoverflaten, sjøsprøyt fra havet,  støv fra vulkaner, utslipp fra forbrenningsmotorer og røyk fra brenning av ved og kull.

I tillegg til studier av aerosolkonsentrasjoner målt fra satellitt i ekvatoriale områder, ble tidsvariasjoner av aerosolkonsentrasjon og aerosoltype funnet ved å måle sollys spredt på partikler i lufta over Bergen. Små aerosoler fra vedfyring og fra forbrenning av fossilt drivstoff dominerte om vinteren, spesielt i kalde perioder med lavere temperatur langs bakken enn høyere oppe. Resten av året dominerte større marine aerosoler med høyt innhold av sjøsalt.

Til slutt understreker studien viktigheten av fortsatt bruk og utvikling av satellittovervåkning av parametere som kan ha innvirkning både på helsa vår og det biologiske miljøet på jorda.

Personalia

Dennis Muyimbwa er født i 1981 i Kampala, Uganda. Han tok mastergrad i optikk ved Institutt for Fysikk og Teknologi, Universitetet i Bergen sommeren 2013, og fortsatte deretter med doktorgradsstudiene ved samme institutt.