Hjem
Nye doktorgrader
Nyhet

Sink til barn med lungebetennelse: Vil de bli friske fortere?

Tirsdag 19. april 2016 presenterer Sudha Basnet sin avhandling “Severe pneumonia in hospitalized young Nepalese children-Studies on the efficacy of oral zinc, respiratory viruses and prognostic determinants”.

Hovedinnhold

Lungebetennelse er en viktig årsak til sykdom og død hos barn under fem år i lav- og mellominntektsland. Sink er nødvendig for celledeling og for normal fungering av immunsystemet. I Nepal er sinkmangel vanlig på grunn av lite sink i kosten og fordi maten inneholder forbindelser som reduserer opptaket av sink fra tarmen. Tidligere studier viser at sinktilskudd til barn reduserer risikoen for lungebetennelse og diaré. Sink er også anbefalt av verdens helseorganisasjon for behandling av barnediaré fordi det fører til kortere varighet. Studier med sink for behandling av lungebetennelse har vist motstridende resultater. Studiet som inngår i denne doktorgraden ble gjennomført på et barnesykehus i Nepal og er det største randomiserte kliniske forsøket på terapeutisk sink hos barn innlagt med lungebetennelse.

Hovedfunnet fra studien viser at små barn som er innlagt på sykehus med alvorlig lungebetennelse ikke blir raskere friske når de får sink i tillegg til standard behandling. I denne studien fant vi også at virus kan være en viktig årsak til lungebetennelse. Vi fant luftveisvirus hos 30% av barna og av de 7 virusene vi kunne påvise var rhinosyncytialt (RS) virus det vanligste. Dette funnet er spesielt relevant i et land der viral lungebetennelse fortsatt ikke er anerkjent som en årsak til sykehusinnleggelser. Ung alder, behov for oksygen og røntgenfunn forenelig med lungebetennelse predikerte lang sykdomsvarighet. Disse funnene kan være nyttige for klassifiseringen og dermed behandlingen av barn med lungebetennelse. Studien som danner grunnlaget for denne avhandlingen inkluderte mer enn 600 barn fra 2 til 35 måneders alder og ble gjennomført over en periode på 30 måneder.
Studien ble finansiert fra EU, Forskningsrådet, Meltzer fondet og Universitetet i Bergen.

Personalia:
Sudha Basnet er barnelege fra Nepal med mange års erfaring med både klinisk arbeid og forskning. Fra 2011 til 2015 var hun doktorgradsstipendiat ved Universitetet i Bergen.