Hjem
Nye doktorgrader

Transkapillær væskebalanse hos barn

Hans Jørgen Timm Guthe disputerer 29. april 2016 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: "Transcapillary fluid balance in children. Methodology and new clinical studies."

Hovedinnhold

Barn er ikke små voksne. Dette gjelder også innhold, fordeling og omsetning av kroppsvæsker. Væskeomsetning er høyere hos barn og normalt holdes volumet i de ulike væskerom i kroppen konstant for å opprettholde et stabilt mikromiljø hvor utveksling av stoffer og væske mellom blodbanen og omkringliggende celler kan finne sted.

Fordeling av væske er en dynamisk prosess hvor en hydrostatisk trykkgradient vil drive en væskestrøm fra blodbanen ut i vevet og en motsatt rettet kolloidosmotisk trykkgradient vil bremse denne væskestrømmen. Kjennskap til kolloidosmotisk trykk og proteininnhold i blodvæske og vevsvæske hos friske barn er en forutsetning for forståelse av normal væskebalanse, og sentralt hos syke barn hvor væske kan lekke ut i vev og i organer. Egnede metoder til å samle og analysere vevsvæske har tidligere ikke vært tilgjengelig hos barn.

Avhandlingen er basert på kliniske studier på voksne og friske barn, samt syke nyfødte. Ved å sy nylonveker inn i underhuden, kan vevsvæske høstes og analyseres for bedre å forstå de faktorene som regulerer væskebalansen hos barn, samt kartlegge mekanismer for lekkasje av kroppsvann hos syke barn.

Forbehandling med lokal bedøvelseskrem av huden der hvor veken sys inn, påvirker ikke måleresultatet og gir mindre prosedyre ubehag. Videre viser arbeidet at kolloidosmotisk trykk målt i blodvæske og vevsvæske hos barn er økende med alder og sammenlignbart med rapporterte målinger gjort på voksne. Nyfødte barn med alvorlig oksygenmangel under fødsel blir behandlet med helkroppsnedkjøling og har betydelig redusert kolloidosmotisk trykk i blodvæske og vevsvæske, i motsetning til hva som er observert hos friske nyfødte og spedbarn. Resultatet er redusert opphopning av væske som kan ha en skadebegrensende effekt på vitale organsystem. Studien påviser også endrete markører for inflammasjon i vevsvæske under huden og i blodvæske og indikerer en mulig lokal ødembegrensende regulering i de minste blodårene hos syke nyfødte.

Personalia

Hans Jørgen Timm Guthe (f. 1969) er utdannet cand. med. ved Universitetet i Bergen (1999). Han er spesialist i barnesykdommer og arbeider som overlege på nyfødtintensiv, Haukeland Universitetssykehus. Forskningsprosjektet utgår fra Klinisk Institutt 2, Universitetet i Bergen. Hovedveileder: Professor Ansgar Berg. Medveileder: Professor Helge Wiig.