Hjem
Nye doktorgrader

På jakt etter snarveier til ønskelige substanser

André Marcel Bienfait disputerer fredag 06.05.2016 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: “Aspects of Organolanthanide Redox-Chemistry”.

Hovedinnhold

Målet med avhandlingen var å undersøke muligheter for å bruke redoks-kjemi for å produsere komplekser av sjeldne jordmetaller som ikke er tilgjengelige på tradisjonelle måter. Man fant at det er mulig og at slike reaksjoner kan gjennomføres på en meget effektiv og kontrollerbar måte.  

Metall-organiske komplekser består av metallatomer med et ”hylster” av organiske stoffer (ligander). Dette ”hylsteret” gjør metallatomene løselige i organiske løsemidler og gir dem spesielle reaksjonsegenskaper. Slike komplekser med sjeldne jordmetaller er spesielt godt egnet til å lage f. eks. spesialgummi av høyeste kvalitet. Noen sjeldne jordmetaller er stabile i to oksidasjonstilstander (f.eks. +II og +III). En del ønskelige sjeldne jordmetallkomplekser i oksidasjonstilstand +III er ikke (enkelt) tilgjengelig utegående fra den samme oksidasjonstilstanden, noe som betyr at oksidasjonstilstanden må forandres for å lage det ønskelige komplekset.

Bienfait har i sin avhandling lett etter og funnet veier for å utnytte muligheten til å forandre oksidasjonstilstanden til sjeldne jordmetallkomplekser. Slik har han kunnet lage komplekser som er dårlig eller ikke tilgjengelig med andre metoder. Noen av disse metodene kan beskrives som snarveier til de ønskelige kompleksene ved å forandre oksidasjonstilstanden til de sjeldne jordmetallene og oppbygningen av det organiske ”hylsteret” samtidig.

Personalia:

André Bienfait ble født i 1983 og vokste opp i Berlin/Tyskland. Han fullførte bachelor- og mastergraden sin i kjemi ved Freie Universität Berlin, Tyskland. I mai 2010 begynte han på sin ph.d.-utdanning ved Universitetet i Bergen med Prof. Dr. Reiner Anwander som hoved-veileder og Prof. Dr. Karl W. Törnroos som med-veileder. Siden 2014 jobber han i Joma International AS med fotokatalytisk titandioksid.