Hjem
Nye doktorgrader

Evangeliske kirkers makt og politiske påvirkning i Guatemala

Maren Christensen Bjune disputerer fredag 20. mai for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen ”Religious change and political continuity. The evangelical church in Guatemalan politics”

Hovedinnhold

Det har skjedd en massiv konvertering fra katolisisme til evangelisk kristendom i Guatemala. Over en tidsperiode på knappe 40 år, har det vært en økning fra rundt to prosent til mer enn én tredel av befolkningen som regner seg som evangelisk kristne. Avhandlingen utforsker hvordan disse store religiøse endringene har preget politiske prosesser og maktforhold i Guatemala. Avhandlingen finner at den evangeliske kirke er etablert som en egen politisk faktor, og at denne har fungert som en ukritisk støttespiller for Guatemalas konservative politiske elite.

Avhandlingen viser når og hvordan evangeliske ledere og representanter har entret politiske arenaer og beslutningsprosesser. Det blir vektlagt at dette har funnet sted i en tidsperiode som også har vært preget av borgerkrig, militærdiktatur, og skjøre freds- og demokratiseringsprosesser. Fra å ta markant avstand fra politiske spørsmål og erklære seg som apolitiske og nøytrale, er evangeliske ledere, organisasjoner og enkeltindivider nå aktivt tilstede i politikken i Guatemala. Denne økte tilstedeværelsen speiler både deres egne strategier for innflytelse, og politikere og andre makthaveres søken etter evangeliske ledere og organisasjoner for samarbeid og rådgivning. Særlig inviteres de til å uføre sosialt arbeid innenfor statens ansvarsområder, som utdanning, sikkerhet og helse.  I avhandlingen argumenteres det at denne typen samarbeid har ført til at evangelisk retorikk, verdenssyn og arbeidsmetoder normaliseres som politiske løsninger, og at dette bidrar til å evangelisere offentlige tjenester i Guatemala. Staten på sin side får finansiell og praktisk assistanse, samt en politisk alliert som sjelden eller aldri utfordrer de eksisterende maktstrukturene i landet. På denne måten har evangeliske kirkers politiske deltagelse støttet opp om en videreføring av et konservativt og ekskluderende politisk regime.

Personalia

Maren Christensen Bjune (f. 1979) har mastergrad i latinamerikansk politikk fra University of London og bachelorgrad fra institutt for sammenliknende politikk ved Universitetet i Bergen. Under arbeidet med avhandlingen har hun vært ansatt som stipendiat ved Institutt for sammenliknende politikk, med Leiv Marsteintredet som hovedveileder. I tillegg har Per Selle og Einar Berntzen også være veiledere.