Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Få gravide bruker medisin mot svangerskapskvalme. Hvorfor?

Kristine Heitmann disputerer 25.05.2016 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: "Treatment of nausea and vomiting during pregnancy- with special focus on attitudes to and use of pharmacological treatment".

Hovedinnhold

Formålet med arbeidet var å undersøke ulike aspekter ved behandling av svangerskapskvalme. Man vet fra tidligere studier at alvorlig svangerskapskvalme har omfattende og alvorlige konsekvenser, og i mange tilfeller krever sykehusinnleggelse. Svangerskapskvalme kan gå kraftig ut over livskvalitet og dagligliv, og er ansvarlig for en tredjedel av alle sykemeldinger under graviditet. Tidlig behandling kan forhindre utvikling av alvorlig kvalme, og anbefales internasjonalt.

Arbeidet fant at bruk av ingefær under graviditet ikke økte risikoen for misdannelser eller negative svangerskapsutfall som for tidlig fødsel eller lav fødselsvekt. Svangerskapskvalme ble behandlet forskjellig fra land til land, og norske gravide hadde i mindre grad brukt medisiner enn kvinner i f.eks. Sverige. Selv mange norske gravide med moderat og alvorlig kvalme hadde ikke brukt kvalmestillende medisin. De fleste gravide var tilbakeholdne med bruk av medisin i graviditeten. Over halvparten sa at de brukte mindre medisin enn nødvendig, selv blant dem med alvorlige symptomer. Blant kvinnene som hadde vært sykemeldt pga. svangerskapskvalme, ble hele 62% sykemeldt uten at legen foreslo dem å prøve medisiner mot kvalmen.

I fokusgruppestudien fikk vi et inntrykk av at de gravide og fastlegene snakket forbi hverandre. Mens fastlegene fremhevet viktigheten av å normalisere svangerskapskvalme for dempe unødig angst hos de gravide, trakk de gravide selv frem at de ofte følte at kvalmen deres ikke ble tatt på alvor av helsepersonell.

Resultatene fra dette prosjektet er viktige fordi de setter søkelyset på forskjellig behandlingspraksis, samt en skepsis til bruk av behandling mot svangerskapskvalme og vil bidra i diskusjonen om hva som er riktig valg av behandling til gravide med kvalme.

 

Personalia

Kristine Heitmann (f. 1982) er født og oppvokst i Stavanger, og utdannet provisorfarmasøyt ved Universitetet i Bergen i 2009. Hun utgår fra Forskningsgruppe i samfunnsfarmasi ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin, og Senter for farmasi.