Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

NAV har fått gjennomgå i norsk presse og opinion

Erik Knudsen disputerer fredag 3.6.2016 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: "Journalistikkens fremstillingsmakt: nyhetsrammer, meningsdanning og medialisering".

Hovedinnhold

NAV, en etat og reform som har skapt overskrifter, blitt utskjelt og fått sitt eget verb, er i Knudsens avhandling utgangspunktet for å studere konsekvenser av journalistikkens makt til å fremstille virkelighetens hendelser. Knudsen har kartlagt hvilke journalistiske grep og kilder som brukes i pressens omtale av NAV, og i hvilken grad disse grepene kan få konsekvenser for nordmenns holdninger til NAV og etatens effektivitet.

Folk kan bli sint på NAV av negativ og personorientert omtale

Knudsen finner at pressen først og fremst har omtalt NAV i nøytrale ordelag, men at mer synlige saker nesten utelukkende er negativt vinklet. Slike saker fokuserer ofte på en enkeltpersons erfaring med NAV, fremfor å sette etatens utfordringer i et bredere perspektiv. Gjennom eksperimenter i Norsk medborgerpanel finner Knudsen også klare antydninger til at slike negative enkeltsaker øker sannsynligheten for at nordmenn blir mer negativt innstilt til NAV. Negative saker som gir et bredere bilde av situasjonen i NAV har derimot ingen innvirkning på folks holdninger.

Knudsen finner også indikasjoner på at negative og personorienterte saker kan påvirke effektiviteten i NAVs dagpengetjenester.

Avhandlingens bidrag

Knudsen bruker et bredt spekter av metoder og gir viktige bidrag til forståelsen av hvordan ulike fremstillinger av virkeligheten kan få konsekvenser – både for folks holdninger og for institusjoners prioriteringer. Avhandlingen bygger på tidligere studier av pressens innflytelse på opinion og institusjoner for å bidra med kunnskap om tre tema: hvordan 1) pressen fremstiller ulike aktører og organisasjoner, 2) slike fremstillingers konsekvenser for folks holdninger, og 3) hvordan organisasjoner tilpasser seg pressens fremstillingsmakt. Der tidligere studier har vektlagt disse temaene hver for seg, bidrar avhandlingen med å forstå disse tre temaene i et integrert perspektiv.

 

Personalia:

Erik Knudsen er fra Bergen og har mastergrad i medievitenskap fra UiB i 2011. Prosjektet har vært veiledet av Professor Helge Østbye og Professor Jan Fredrik Hovden ved UiB, samt Professor Rens Vliegenthart ved Universitetet i Amsterdam.