Hjem
Nye doktorgrader

4-dagers behandling av tvangslidelse (OCD)

Audun Havnen disputerer mandag 6. juni 2016 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: “Treatment of Obsessive-Compulsive Disorder and the Importance of Assessing Clinical Effectiveness”

Hovedinnhold

Kan alvorlig tvangslidelse behandles i løpet av bare 4 dager?  Dette er spørsmålet som psykolog Audun Havnen besvarer i sin doktoravhandling. Tradisjonelt gjennomføres behandling over flere måneder, og resultatene fra den nye 4-dagerstilnærmingen har vakt oppsikt både i Norge og internasjonalt. Behandlingen er utviklet av bergenspsykologene Gerd Kvale og Bjarne Hansen og ble i 2015 tildelt Årets nyvinningspris av Psykologiforbundet. Havnen har gjennom sitt doktorgradsprosjekt vunnet den regionale Forsker Grand Prix og hevdet seg i teten nasjonalt.

I avhandlingen går Havnen systematisk igjennom etablerte behandlinger for tvangslidelse med fokus på kvaliteten i studiene og hvilken effekt behandlingen har. Havnen viser i sin avhandling at 4-dagers formatet er kjennetegnet ved lavt frafall, høy pasienttilfredshet og omtrent 3 av 4 pasienter har ikke lenger diagnosen tvangslidelse seks måneder etter endt behandling. Dette er bedre enn det en kan forvente gjennom annen behandling. Ressursmessig er det også betydelige besparelser knyttet til 4-dagersformatet. Avhandlingen viser også at det er vesentlige gevinster også i forhold til depresjon og deltakelse i arbeidslivet.

Nasjonalt og internasjonalt er det stor interesse for behandlingsmetoden og en rekke miljø ønsker nå opplæring for å ta denne i bruk.

Avhandlingen består av 4 vitenskapelige artikler. Audun Havnen har tross ung alder gjort en betydelig innsats både klinisk og forskningsmessig. I tillegg til artiklene som inngår i avhandlingen er han medforfatter på ytterligere 4 vitenskapelige arbeid. Avhandlingen ble levert allerede etter halvgått stipendiattid, noe som også hører til sjeldenhetene.

Havnens veiledere er professor Gerd Kvale, førsteamanuensis Bjarne Hansen og professor Lars-Göran Öst. Avhandlingen er vurdert av de to anerkjente Harvard-professorene Sabine Wilhelm og Thröstur Björgvinsson. Disputasen er åpen for alle.

Personalia:

Audun Havnen er født i 1985 og har vokst opp på Runde i Herøy kommune, og var ferdig utdannet psykolog ved NTNU i 2011. Doktorgraden ble påbegynt i 2012, som en del av dobbelkompetanseprosjektet. Dette innebærer ph.d.-grad ved Universitetet i Bergen og utdanning som psykologspesialist i Helse Bergen. Audun Havnen er for tiden ansatt ved OCD-teamet ved Kronstad DPS i Helse Bergen.