Hjem
Nye doktorgrader

Regulering av utvikling av tannens blodforsyning

Omnia Shadad disputerer 7. juni for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: ” Semaphorin signalling in vascular and neuronal development in the tooth”.

Hovedinnhold

Det er velkjent at tennene er rikt utstyrt med blodkar og nerver. Blodforsyning sikrer at tannen får næringsstoffer og utveksling av gass, spesielt i den vitale bløtvevdelen inne i tannen, som er omgitt av dentin hårdvev. Inne i tannen og rundt tannrøttene er det nerver av ulike typer, som reagerer på irritasjon og skade, som vi kjenner som smerte. Noen nerver er sensitive for trykk, dette hindrer oss i å tygge våre tenner i stykker.

Det er mindre kjent hvilke mekanismer som styrer veksten av nervene og blodkarene til tannanlegget under utvikling og hvordan tannspesifikke mønster av nervene og blodkarene blir kontrollert. Omnia Shadad har brukt dyremodell i sin forskning og studert utvikling og regulering av nerve og blodkarvekst i vanlige laboratoriemus og genmodifiserte mus i sin avhandling.

Hennes resultater viser at veksten av blodkarene til tannen er nøyaktig styrt og er koblet med ulike faser i tannutviklingen. I tillegg viser hennes resultater at nervevekst til tannanlegget skjer uavhengig av blodkarene i tidlig utviklingsfase, men at en del av nervene følger de store blodkarene under senere utvikling etter fødsel. Ved bruk av genmodifiserte mus viste hun at visse semaphorin proteiner ikke er nødvendige for vekst og fordeling av blodkarene til tannanleggene, men at de er nødvendige for nervevekst.

Personalia

Omnia Shadad er født i 1981 i Sudan og er utdannet tannlege ved Universitetet i Khartoum, Sudan (2005). Hun har vært stipendiat i Kraniofacial utviklingsbiologi gruppe ved Institutt for Biomedisin ved Universitetet i Bergen. Doktorgradsavhandlingen er et sammenarbeid mellom Institutt for Biomedisin og Senter for Internasjonal Helse. Hovedveileder har vært professor Paivi Kettunen (Insituttt for biomedisin), og medveileder har vært professor Keijo Luukko (Institutt for klinisk odontologi).