Hjem

Nye doktorgrader

Ny doktorgrad

Kan du forestille deg automatisk framstilt programvare?

Xiaoliang Wang disputerer for doktorgraden ved Universitetet i Bergen den 14. juni med avhandlingen "Towards Correct Modelling and Model Transformation in DPF".

Kan du forestille deg at programvare blir automatisk framstilt i fremtiden? Dette er hva modellbasert programvareutvikling har som mål å oppnå.

I denne programvareutviklingen er modeller som brukes til å representere programvaren som skal bygges, for eksempel et spill, et e-postprogram, eller et online chatte-program.

Deretter kan modelltransformasjoner automatisk generere en del av eller hele programvaren.

Modellbasert programvareutvikling høres veldig lovende ut, ikke sant?

Men mange faktorer påvirker om utviklingen lykkes eller mislykkes i fremtiden.

En faktor er åpenbart om det eksisterer brukervennlige verktøy for å spesifisere modeller og modelltransformasjoner.

En annen faktor er hvordan man kan garantere at programvare som genereres er det du ønsker.

Tenk på hva som vil skje hvis du får en e-postprogram når du ønsker å ha et spill eller at du får et videospill, men du kan ikke spille det på grunn av for mange irriterende feil.

Ettersom programvaren genereres automatisk fra modeller ved modelltransformasjoner, er det åpenbart at om man er fornøyd med det genererte resultatet er avhengig av kvaliteten av modeller og modelltransformasjoner.

Kandidaten har fokusert på disse to faktorene i sin forskning.

Denne forskningen er basert på Diagram Predicate Work som tar sikte på å formalisere konsepter i Modellbasert programvareutvikling.

I avhandlingen har kandidaten present DPF Model Editor, et skjematisk (meta-) modell-behandler som støtter skjematisk (meta-) modellering.

Videre har han også foreslått avgrenset verifikasjons-tilnærminger av modeller og modelltransformasjoner ved hjelp Alloy.

Disse tilnærmingene kan til en viss grad gi bedre kvaliteten på modellene og modell-transformasjon.

 

Personalia:

Xiaoliang Wang er født i 1981. Han studerte til en Bachelorgrad i dataingeniørfag ved Hangzhou Dianzi University i Kina og til en Mastergrad i dataingeniørfag fra Institute of Software i Beijing i Kina. Fra 2011 til 2015 har han vært ansatt som stipendiat ved Institutt for Data- og Realfag ved Høgskolen i Bergen.