Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Ultralyd predikerer svangerskapsutfall, best når gjentatt

Henriette Odland Karlsen disputerer 15.06.2016 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: "Maternal influence on fetal size and use of longitudinal fetal surveillance in predicting adverse perinatal outcomes".

Hovedinnhold

Biologisk variasjon i normal fosterstørrelse og vekst er stor, den påvirkes av blant annet av mors størrelse og ernæringsstatus. Nyfødte som har vært utsatt for dårlige ernæringsforhold i fosterlivet er utsatt for økt sykelighet i nyfødt perioden, men de har også økt risiko for hjerte-kar sykdommer og diabetes i voksen alder. 10-15% av alle gravide blir undersøkt pga mistanke om langsom fostervekst, ved slik mistanke utføres gjentatte ultralydkontroller der vekst og sirkulasjonen blir overvåket. Ved morkakesvikt vil tilførsel av næringsstoffer og oksygen være redusert. Fosteret prioriterer da mest blod til viktige organer som hjerne og hjerte. Ultralydmåling av blodstrøm i navlesnoren er en test på morkakefunksjon. Ved å måle blodstrøm til hjernen kan vi finne ut om fosteret har måttet omfordele blodet for å beskytte seg mot oksygenmangel.

Utgangspunktet for arbeidet var to hovedstudier, begge utgående fra Kvinneklinikken, Haukeland Universitetssjukehus. Studie I var basert på data fra 650 friske gravide kvinner med lavrisiko svangerskap. Ultralydmålinger ble samlet inn i perioden 2001-2003 og disse ble brukt til å teste om det var en sammenheng mellom mors vektoppgang i svangerskapet og fosterets mageomkrets i svangerskapsuke 15-25. Vi fant en positiv sammenheng mellom mors vektoppgang og fosterets mageomkrets. Sammenhengen skyldes trolig en felles mekanisme, tilgang på næringsstoffer.

De to siste artiklene utgår fra studien «Fostervekst og perinatalt utfall» som pågikk i perioden 2010-2014. Her ble gravide som hadde økt risiko for langsom fostervekst og gravide der et lite foster var påvist, inkludert. De 220 deltagerne møtte til gjentatte ultralydmålinger av fosterstørrelse og fostersirkulasjon. Vi fant at bruken av gjentatte målinger i kombinasjon med siste måling av fosterstørrelse og sirkulasjon, var bedre til å identifisere foster som hadde økt risiko for uheldige utfall i forbindelse med fødsel, sammenlignet med å bare bruke målingen ved siste kontroll.

 

Personalia

Henriette Odland Karlsen (født 1976) er utdannet lege ved Universitet i Bergen (2004). Siden 2006 har hun arbeidet som lege i spesialisering innen spesialiteten Kvinnesykdommer og Fødselshjelp ved Kvinneklinikken, Haukeland Universitetssjukehus. Fra 2009 var hun ansatt i fordypningsstilling og fra 2012 t.o.m. 2015 som fulltids stipendiat ved Klinisk Institutt 2, Universitetet i Bergen.