Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Levesett gir risiko for sykdom med mykobakterier

Andrew Martin Kilale disputerer tirsdag 14.06.2016 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: “Mycobacteria in northern Tanzania: Exposure and risk of disease among agropastoralists and programmatic challenges in investigation of re-treatment cases.”

Hovedinnhold

Studien ble gjort i det nordlige Tanzania der mange er småbønder med egen åker og dyr som har nokså nær kontakt med villdyr i omgivelsene. Pasienter i dette området ble undersøkt for mykobakterier i lungene. Funnene antyder at mange har tuberkulose, men en vesentlig andel har infeksjon med mykobakterier som ikke er tuberkulosebakterier, men i nær slekt. Pasienter som hadde fått påvist sykdom og noen av deres slektninger og naboer ble spurt om deres tanker om risiko for sykdom med mykobakterier. De svarte at dyrehold, å dele rom med dyr, og å dele rom med tuberkulosepasient representerer risiko for sykdom. Kunnskap om sykdommer som skyldes mykobakterier var dårlig, og misforståelser var vanlige: over halvparten trodde tuberkulose kunne smittes av seksuelt samkvem. Pasienter med symptomer søker hjelp ut fra hva de tror og vet, og derfor er det viktig at helseministeriet sikrer at det formidles basal kunnskap til befolkningen om denne sykdommen og dens symptomer.

Pasienter som får tuberkulose om igjen etter å ha blitt behandlet før behandles med en modifisert tablettkombinasjon, og nasjonale retningslinjer sier det skal tas prøver av oppspytt som sendes til dyrking før man starter ny behandling, i tillegg til prøver for umiddelbare mikroskopiundersøkelser. Over en ni-års periode ble omtrent 90% av slike pasienter for gjenbehandling ikke undersøkt med dyrking av oppspyttet. Dette er viktig for tuberkulosekontroll programmet og helseministeriet slik at de kan planlegge for hvordan de tar hånd om antibiotika resistens.

 

Personalia

Andrew Martin Kilale er 52 år, er gift og har tre barn. Han har BSc i mikrobiologi fra Universitetet i Dar es Salaam i 1993. Han har arbeidet ved National Institute of Medical Research i Dar es Salaam siden 1993. Han tok Master i Bergen i 2006 med avhandling om tuberkulose i Tanzania. Han fikk forskningsstipend fra Wellcome Trust og har vært PhD kandidat i Bergen siden 2012. Hans hovedinteresse er tuberkulose og sykdommer forårsaket av mykobakterier.