Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Måling av aortastivhet og døgnblodtrykk hos slagpasienter

Sahrai Saeed disputerer (15.06.16) for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: "Aortic stiffness and ambulatory blood pressure for cardiovascular risk assessment in young ischemic stroke patients".

Hovedinnhold

Hjerneslag er en av ledende årsak til uførhet og død. Selv om gjennomsnittsalder for å få hjerneslag i Norge er 75 år, forekommer en tredjedel av hjerneslag hos personer under 65 år og 10-14% hos personer under 55 år.

I sitt doktorgradsarbeid analyserte Sahrai Saeed data fra 386 slagpasienter i alder 15-60 år, inkludert i «The Norwegian Stroke in the Young Study», i perioden september 2010 til august 2015. Pasientene fikk standard slagbehandling ved Nevrologisk avdeling, Haukeland sykehus. Deretter fikk de undersøkt aortastivhet, døgnblodtrykk og ultralyd av hjertet ved Hjerteavdelingen.

Forskningsprosjektet viste at 18% av pasientene hadde økt stivhet i aorta, tydende på tidlig aldring av pulsårene. Spesielt høyt blodtrykk, metabolsk syndrom og avleiring i halspulsårene var assosiert med økt aortastivhet. Halvparten av pasientene hadde forhøyet blodtrykk om natten, og 38 % av pasientene manglet det normale nattlige blodtrykksfall. Både forhøyet blodtrykk og manglende blodtrykksfall om natten var assosiert med stivere pulsårer.

Videre ble det oppdaget 12% av pasienter med normalt blodtrykk på sykehuset hadde forhøyet blodtrykk ved døgnmåling, såkalt maskert høyt blodtrykk. Slik maskert høyt blodtrykk var vanligst hos pasienter med grensehøyt blodtrykk på sykehuset, økt kroppsmasse og økt innhold av triglyserider i blodet. Sammenliknet med pasientene med normalt blodtrykk, hadde pasienter med maskert høyt blodtrykk tegn økt aortastivhet. Funnene understreker at unge slagpasienter ofte har mange risikofaktorer for hjerte-karsykdom og tegn på mer generell aldring i pulsårene. Måling av døgnblodtrykk og aortastivhet kan bidra til å identifisere unge slagpasienter med høy risiko for nytt hjerneslag.

 

Personalia

Cand. med. Sahrai Saeed er utdannet spesialist i indremedisin og hjertesykdommer og ansatt som overlege ved Hjerteavdelingen, Haukeland Universitetssykehus. Fra 2013 har han i tillegg vært ph.d.-kandidat tilknyttet Klinisk institutt 2 ved Universitetet i Bergen med professor Eva Gerdts som hovedveileder og professorene Ulrike Waje-Andreassen og Knut Matre som biveiledere.