Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Hvordan oppstår forskjeller mellom nord- og sørlyset?

Jone Peter Reistad disputerer fredag 17. juni 2016 for Ph.D graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen “Mechanisms responsible for asymmetric aurora between the conjugate hemispheres”. Nord-

Hovedinnhold

Nord- og sørlyset, eller polarlyset, er vanligvis forstått som speilbilder av hverandre, ettersom jordas magnetfelt forbinder de to halvkulene. Polarlyset oppstår når elektroner strømmer mot jorda langs magnetfeltet og bombarderer den nøytrale atmosfæren. Da oppstår dette karakteristiske lysfenomenet, analogt med hva som skjer i et lysrør. Den magnetiske forbindelsen mellom jordens to halvkuler kan illustreres ved å helle jernspon over en magnet, noe som mange vil huske gir et symmetrisk mønster mellom de to magnetiske polene. En har i senere tid blitt klar over at dette symmetriske bildet er en grov forenkling. Forskjeller i polarlyset mellom nord og sør kan til tider være veldig store, både i plassering og i intensitet. Å studere nord- og sørlyset samtidig gir unike muligheter til å forstå prosessene som dumper elektroner ned i atmosfæren, ettersom de to polarområdene er to samtidige “eksperiment” i det samme “laboratoriet”. I denne avhandlingen brukes nettop slike samtidige bilder av polarlyset tatt fra rommet av de to NASA sattelittene IMAGE og Polar. Målet er å forstå hva som skaper forskjellene mellom nord- og sørlys.
 

Resultatene fra avhandlingen understreker hvor viktig det er å betrakte området rundt jorda som et magnetisk koplet system mellom nord og sør. I avhandlingen undersøkes relevansen til to spesifikke mekanismer som har vært foreslått å skape forskjeller i mellom nord og sør. Et av funnene er en betydelig forskjell i polarlysets intensitet i kveldsektoren mellom de to halvkulene. Dette styres av retningen på solens magnetfelt, som hele tiden varierer når solvinden blåser forbi jorden.

Avhandlingen presenterer også en ny dynamisk forståelse av hvordan nord-sør forskjeller kan oppstå og forsvinne. Den forklarer på en ny måte hvordan magnetfeltet rundt jorda påvirkes forskjellig i nord og sør, og hvordan dette blandt annet fører til forkjeller i polarlyset.

 

Personalia:

Jone Peter Reistad er født i 1986 og kommer fra Hjelmeland. Han tok mastergrad ved Universitetet i Bergen i 2012 og startet doktorgradsarbeidet i august samme år ved Institutt for fysikk og teknologi ved Universitetet i Bergen. Veiledere har vært Nikolai Østgaard og Kjellmar Oksavik ved Birkelandsenteret for romforskning, UiB.