Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

To veier inn i mørket

Jan Øye Lindroos disputerer onsdag den 29. juni 2016 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: “Beyond the Standard Models: Supersymmetric Parameter Scans & Waves in Modified Gravity”.

Hovedinnhold

I sin avhandling ser han på to forskjellige utvidelser til dagens grunnleggende fysikkteorier, supersymmetriske utvidelser av standardmodellen for partikkelfysikk (SM) og modifikasjoner til Einsteins generelle relativitetsteori (GR).

GR er grunnlaget for vår moderne beskrivelse av gravitasjonsfenomener, men for å passe observasjoner på galaktiske og kosmologiske skalaer må man anta et univers dominert av to nye former for energi kalt mørk energi og mørk materie. Dersom man antar at Einsteins teori er riktig på disse skalaene er man tvunget til å utvide standardmodellen for partikkelfysikk. Supersymmetri (SUSY) er en slik utvidelse, som naturlig forklarer den mørke materien, i tillegg til å forbedre avviket mellom den observerte mengden av mørk energi og teoretiske estimater. En av de viktigste målene for Large Hadron Collider (LHC) ved CERN er å se etter SUSY, men på grunn av et stort antall nye parametere, er disse modellene svært vanskelig å begrense. Hoveddelen av Lindroos avhandlingen er dedikert til å utvikle verktøy for å finne områder av SUSY parameterrommet som er konsistent med den observerte mørk materien og andre begrensninger, samtidig som de potensielt kan observeres ved LHC.

Så langt har vi ikke sett noen tegn til mørk materie ved LHC, og dette kan være en indikasjon på at de assosierte gravitasjonseffektene skyldes endringer i GR snarere enn SM. Screened Modified Gravity (SMG) er modeller som ligner på vanlig GR i solsystemet, der de eksperimentelle grensene er sterkest, men skiller seg ut på galaktiske og kosmologiske skalaer der effektene av mørk materie og energi er blitt observert. SMG har blitt studert grundig i de senere år, men dynamiske effekter slik som bølgeproduksjon blir vanligvis oversett. Andre del av Lindroos sin avhandling tar for seg dynamiske effekter i SMG, med vekt på bølgeproduksjon og forplantning.

Personalia:

Jan Øye Lindroos ble født i Oslo, 1983, og avsluttet sin master i fysikk ved Universitetet i Oslo i 2009. Siden 2011 har han jobbet med sin doktorgrad, først og fremst ved Institutt for fysikk og teknologi, Universitetet i Bergen, veiledet av Heidi Sandaker og Per Osland, men også ved institutt for teoretisk astrofysikk ved Universitetet i Oslo veiledet av David F. Mota.