Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Proteinpulver av fiskeavskjær

Tone Aspevik disputerer tirsdag 21. juni 2016 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: «Fish protein hydrolysates based on Atlantic salmon by-products -Enzyme-cost efficiency and characterization of sensory, surface-active and nutritional properties”

Hovedinnhold

Verden trenger nye og bærekraftige proteinkilder. Samtidig blir store mengder proteinrikt ferskt avskjær fra filetering av fisk enten kastet eller brukt som dyrefôr. Mye av dette avskjæret har høy kvalitet og kan brukes som mat til mennesker. En mulig fremgangsmåte er å produsere proteinpulver av avskjæret. Ved å bruke enzymer kan man klippe opp proteinene som finnes i avskjæret til mindre, vannløselige peptider. Etter separasjon av olje- og beinfasen sitter man igjen med en proteinrik vannfase, som kan tørkes til et proteinpulver. Dette proteinpulveret kan anvendes innen en rekke matprodukter, slik som sportsdrikk, proteintilskudd eller som en ingrediens i supper og sauser. En av hovedutfordringene med en slik prosess er at sluttproduktet smaker bittert. Dette skyldes størrelse og sammensetning av peptidene. I tillegg kan bruk av enzymer utgjøre en stor kostnad i prosessen.  Disse problemstillingene har vært utgangspunkt for denne doktorgraden. Målet har vært å øke forståelsen av prosessbetingelser som påvirker nedbrytning av fiskeproteiner og smaken som dannes i sluttproduktet. Laksehoder og -rygger fra en fileteringsprosess har blitt brukt som råstoff for produksjon av proteinpulver.  Flere enzymer har blitt testet og sammenlignet basert på kostnad og evne til å kutte opp laksproteiner. Smak, næringsmessige og kjemiske egenskaper av sluttproduktene har blitt evaluert. I tillegg har såkalte «avbitringsteknikker» blitt testet i produksjonen av proteinpulver med lav bittersmak. Studien har vist at både valg av enzym og prosesstid er viktig for dannelse av bittersmak, hvor høy bittersmak er knyttet til høyt utbytte av løst protein og små peptider. Selv om bittersmak er mulig å redusere ved riktig valg av enzym og prosesstid, har også sluttproduktet i studien en karakteristisk fiskesmak. Proteinpulveret er næringsrikt og inneholder alle essensielle aminosyrer. Det er derfor store muligheter for økt utnyttelse av fiskeproteinpulver fra avskjær som mat til mennesker.  

Personalia

Tone Aspevik (1985) er født og oppvokst i Bergen. Hun ble utdannet bioingeniør ved Høgskolen i Bergen i 2007 og tok en mastergrad i bioteknologi ved NTNU i 2010. Doktorgradsprosjektet har vært utført ved matforskningsinstituttet Nofima i Bergen og Aspevik vil fortsette der som forsker etter endt disputas.