Hjem
Koronavirus – informasjon for studenter og ansatte
Studiestart januar 2021:

Vårsemesteret: En ny start

Det finnes muligheter for å være sosial, selv med strenge smitteverntiltak. Her finner du noen tips.

Bilde av studentliv
Foto/ill.:
Eivind Senneset og Ida Bergstrøm/UiB

Hovedinnhold

Den sosiale delen av studielivet er viktig. Det siste året har smittevernregler dessverre lagt en demper på den sosiale studentbyen Bergen, og dermed har det vært ekstra utfordrende for studenter å bli kjent med hverandre.

Både ved Universitetet i Bergen og i studentorganisasjonene arbeides det derfor med å skape flere møtepunkter for studentene i vårsemesteret. Vi vet at forutsetninger for aktiviteter kan endre seg, men de nasjonale myndighetene har signalisert at studentene er en gruppe det er særlig viktig å ta hensyn til ved å la dem studere fra campus for å fremme læringsmiljø og studentenes psykiske helse. Her på denne siden finner du mer informasjon om hvordan vi planlegger for våren.

Sosiale møteplasser

Det aller mest sentrale for universitetet er at undervisning og faglig aktivitet skal ha så god kvalitet som mulig. Men tilhørighet og trivsel er også viktig for at det faglige skal fungere godt.

For å kompensere for en høst med reduserte fysiske møtepunkt arbeides det nå på de ulike fakultetene, instituttene og i studentorganisasjonene med å arrangere flere fysiske og digitale møtepunkt etter semesterstart og ellers for vårsemesteret. Målet er at studenter skal få gode anledninger til å bli bedre kjent med medstudenter, fagmiljø, og studentgrupper og -organisasjoner.

Følg med i MittUiB og Teams

Studenter vil få nærmere informasjon om planlagte aktiviteter gjennom ulike kanaler. F.eks. vil fagmiljø informere om planlagte aktiviteter gjennom Teams og MittUiB. UiB oppfordrer også studenter til å følge kanalene til studentorganisasjoner, f.eks. i sosiale medier.

Under følger en presentasjon av noe av det vi jobber med ved UiB for vårsemesteret, men husk at dette er en generell beskrivelse om det som planlegges, og at det vil være variasjoner mellom fakultetene og studieprogrammene.

Mentorordninger, kollokviegrupper, seminarer og annet gruppearbeid

Ved flere fakultet deltar førsteårsstudenter i mentorgrupper, som møtes for både faglig og sosial aktivitet. Universitetet i Bergen har utvidet ressursene til mentorordningene på fakultetene slik at der det er kapasitet kan tilbys flere sosiale mentorgruppemøter i vårsemesteret.

Seminar- og kollokviegrupper (kollokviegrupper er studiegrupper som drives av studenter selv) kan være viktige for trivsel og læring. På flere fakultet jobbes det for mer sosial aktivitet i seminarer, og at det skal bli lettere å danne kollokviegrupper. Her planlegger for eksempel også fag- og studentutvalg ved noen fakultet tilbud om å sette studenter som måtte ønske det sammen i kollokviegrupper.

Studentorganisasjoner

Studentorganisasjonene er viktige for studentkulturen og studietida. Mange studentorganisasjoner, ved institutt, fakultet og ellers på universitetet, planlegger å skape sosiale møteplasser i vårsemesteret. Her er det ambisjoner om ulike aktiviteter, men noen eksempler er: turer i by og fjell, quizer og filmkvelder, vennematching, og bok- og lesesirkler. UiB bistår ved å tilrettelegge med smittevernsordninger og arealer, som beskrevet under.

Følg med på aktiviteten hos studentorganisasjoner som fagutvalg, studentutvalg, studentkafeer og -barer, eller studentorganisasjonene mer sentralt på UiB og i Bergen. Mange kommuniserer gjennom Facebook-sider eller i andre kanaler som i Mitt UiB. Her er en oversikt over mange av byens studentorganisasjoner på studentbergen.no, eller ta en titt på fakultetets nettsider.

Husk at studenter kan ta kontakt med studentorganisasjoner for å foreslå ideer eller spørre om medlemskap, og dersom et studentlag eller en studentorganisasjon er full, kan man også starte en ny.

Book grupperom på campus

UiB tilrettelegger for at man skal kunne møtes på campus, og det er mulig å bestille grupperom på alle våre fakultet. Da kan man f.eks. trygt samles i en liten kollokviegruppe på campus for å studere sammen, og samtidig ha rom med god plass så man kan ivareta godt smittevern. Fra 4 januar vil studentkortet igjen gi tilgang til UiBs lokaler.

UiB bidrar med smittevern

UiB har ansatt mange smittevernvakter som kan bistå med ivaretagelse av smittevern under arrangement. Dersom f.eks. en studentorganisasjon ønsker bistand fra en smittevernvakt til sine arrangement, kan man søke om det her (husk at det må søkes en tid i forkant av arrangementet). Vi har også en egen side med råd for ivaretagelse av smittevern, og skal man arrangere noe kan bedriftshelsetjenesten kontaktes for råd.

Vær god mot deg selv: Her fins gode råd

«Vær god mot deg selv»-nettsiden fins det gode råd for studiehverdagen i pandemien. Der kommer enda flere gode tips, blant annet for hvordan man kan møtes både digitalt og fysisk. Men allerede nå presenterer vi noen ideer under.

Hvordan kan man møtes fysisk og digitalt?

Helsemyndighetenes råd om å holde fysisk avstand og begrense antallet mennesker som kan samles innendørs, legger føringer på hvilke aktiviteter som kan gjennomføres. Men uansett smittesituasjon finnes det muligheter for å skape arenaer for å bli kjent, så studenter kan samles fysisk eller digitalt for å gjøre noe hyggelig sammen.

I menyene under fins litt inspirasjon til aktiviteter og møteplasser som kan organiseres av studentorganisasjoner, i kollokvie- og studiegrupper, i vennegjengen eller i andre sammenhenger. Husk at man alltid må se disse i sammenheng med gjeldende smittevernråd.

Ting å gjøre: Aktiviteter, arrangementer og møteplasser

 • Gå på museum, kino eller teater. UiBs museer er gratis for studenter og tilrettelagt for å ivareta smittevern i grupper.
 • Turgrupper. Byfjellene og bymiljøer er gratis, og lett tilgjengelig. Organiser turer og del inn i grupper så alle kan holde avstand. Inviter gjerne med én eller to ekstra. Friluft gir godt rom for å ivareta smittevern.
 • Quizer, turneringer, bingo og konkurranser. Dette kan arrangeres digitalt eller fysisk. Husk at ikke alle har et lag å stille med: Åpne gjerne opp for at man får tildelt plass på et lag når man melder seg på.
 • Rebusløp på campus eller i byen. Dette er også noe flere grupper kan delta i samtidig med forskjellige ruter for rebusen.
 • Paint n’ sip. Samles i mentorgrupper eller lignende for å male enkle kunstverk sammen, kanskje kan man få til en faglig vri? Undersøk muligheten for å gjøre dette i samarbeid med studentbarer hvor man også kan drikke kaffe sammen, eller hør med en studentorganisasjon om de kan hjelpe med å organisere.
 • Faglig lunsj eller Pub-lectures med interessant, gøy og spennende forskning.
 • Spill dataspill sammen. Lavterskelspill som Minecraft, Animal Crossing eller Among Us er tilgjengelig for de fleste og designet for digital sosial interaksjon. Sistnevnte har media omtalt som ekstremt populært i koronatidene nettopp fordi det stimulerer til sosial kontakt og da kan det jo også brukes i studiegrupper som møtes sosialt.
 • Se film eller kortfilm. Husk at det også finnes løsninger for å se film sammen digitalt om man ikke har kapasitet i auditorier eller på studentbarer.
 • Inviter til studenttorg eller åpent kontor. Hold av gymsalen, mindre rom på campus eller lag digitale stands hvor studenter kan møte organisasjonene. For en digital plattform se f.eks. wonder.me som foreslås under.
 • Kanskje kan dere også invitere rådgivere og faglig ansatte til å fortelle om universitetets tilbud og utdanning?
 • Inviter UiB-eksperter til et lett frokostmøte, og be dem fortelle om et interessant tema. Dette kan for eksempel rettes mot hverdagsmestring gjennom å ha stress, søvn, rus, eller kosthold som tema. Server gratis frokost med gode smitteverntiltak. Et slikt arrangement kan også holdes digitalt.
 • Utendørsarrangement kan være godt egnet for å ivareta smittevern. Sett opp partytelt mot regn, mange stoler, bord og varmelamper på et egnet område og arranger utekino, quiz eller debatt.
 • Speedfriending/vennematching: Opprett et skjema hvor studenter kan fortelle litt om interesser og lignende, og tilby å "matche" studenter med hverandre. Kan gjøres i både grupper og i par. Kanskje kan dette danne nye vennskap og utgangspunkt for studentaktivitet?

Steder å møtes: Ideer for mindre og større grupper

Husk å tenke på størrelsene for ulike arrangement og smittevern. Avhengig av gjeldende råd fra helsemyndighetene kan man ofte møtes om smittevernråd ivaretas. Arrangementer som frokostmøter, filmvisning og faglunsj kan f.eks. gjøres på steder hvor det er tilrettelagt for smittevern, som for eksempel i auditorier.

Her er noen forslag til steder å møtes:

 • Studentbarer: Møt hverandre i mindre grupper på studentbarer/-kafeer eller ta kontakt med dem for å høre om muligheten for å arrangere noe der.
 • Museum: Dra på museum i grupper. Der er det alt organisert for å ivareta smittevern.
 • Auditorium: Hør med infosenteret eller annen kontakt ved ditt fakultet for muligheten til rombestilling.
 • Seminar- og grupperom: Bestill rom her, eller hør med infosenteret eller annen kontakt ved ditt fakultet.
 • Kvarteret: Møt hverandre i mindre grupper på Kvarteret eller undersøk mulighetene for å bruke et av rommene deres til et arrangement. Les mer her
 • Møt hverandre utendørs hvor det er stort rom for å ivareta smittevern.

Digitale arenaer

Quiz, studenttorg eller digital fest?

 • Ta en kikk på Wonder.me som er en digital arena hvor man kan møtes, og dele inn i mindre grupper dersom dette er ønskelig.
 • Zoom og Microsoft Teams er tilgjengelig for alle studenter ved UiB.
 • Flerspill i dataspill er ekstra populære digitale møteplasser nå under pandemien.