Hjem

Nytt fakultet ved UiB

Fra 1. januar 2017 er Kunst- og designhøgskolen i Bergen (KHiB) og Griegakademiet ved Universitetet i Bergen (UiB) slått sammen til et Fakultet for kunst, musikk og design ved UiB.

På denne finner du aktuelle saker og dokumenter i forbindelse med sammenslåingsprosessen.

Informasjon til nye UiB-ansatte fra KHiB

Velkommen til Universitetet i Bergen. Her finner du informasjon du trenger som ny bruker av UiBs IT-tjenester.

Nyheter

Reglement for KMD på plass

Fakultet for kunst, musikk og design (KMD) sitt overordnete reglement er på plass. Det var blant sakene som ble besluttet i første interimsfakultetsstyremøte 19. januar 2017.

VALG VED FAKULTET FOR KUNST, MUSIKK OG DESIGN

Valgresultat

Resultat fra valg av interimsfakultetsstyre ved Fakultet for kunst, musikk og design
Nyhet

Valg av instituttråd

Det skal gjennomføres valg ved Avdeling for kunst og Avdeling for design av instituttråd for interimsperioden. Instituttrådet ved Griegakademiet videreføres ut valgperioden.

News

Allmøte for KHiB og GA

Fredag 18. november 2016 var det allmøte for ansatte ved Kunst- og designhøgskolen i Bergen og Griegakademiet ved UiB i etterkant av de vedtatte bemanningsplanene for faglige/vitenskapelige stillinger og tekniske og administrative funksjoner ved fakultetet.