Hjem

Island Lives, Ocean States

Hovedinnhold

OCEANSTATES logo

Folkene i Stillehavet har bidratt minst til å forårsake global oppvarming, men er utsatt for klimaendringenes verste effekter. Økende havnivå og landerosjon i regionen gjør sammen opp en utfordring av historisk betydning: hele nasjoner risikerer å miste deler av- eller hele land og havterritorier.  

Prosjektet Island Lives, Ocean States (OceanStates) har som mål å utvikle en interdisiplinær analyse av en av vår tids største utfordringer: hvordan Stillehavsfolk og deres stater skal beskytte sine truede land- og havterritoriers suverenitet mot klimaendringene.

HAVRETT | STILLEHAVET
PALAU | HAVRETT

Bidrar med juridisk kunnskap om stillehavsstatene

I Stillehavet finnes mange av klodens yngste stater. Postdoktor Joanna Siekiera har gitt ut bok som bidrar til etterlengtet juridisk kompetanse om nye regionsdannelser i det enorme havområdet.

SCIENCE DIPLOMACY
Screenshot from one of the sessions at the virtual Warsaw Science Diplomacy School in June 2020.

Vitenskapsdiplomati for globale utfordringer

Postdoktor Joanna Siekiera rapporterer om en ny forskersommerskole rettet mot fremtidens vitenskapsdiplomater, med deltakere fra hele verden.

BÆREKRAFTSMÅL 14: SUSTAINABLE OCEAN SERIES
Professors and marine scientists Sigrid Eskeland Schütz and Edvard Hviding on stage at the inaugural Ocean Sustainability Bergen Conference in October 2019.

Havets lover

Biomangfold er et av nøkkeltemaene for å bevare og utvikle felles havressurser. Forskere ved Universitetet i Bergen har lenge engasjert seg I juridiske spørsmål knyttet til dette, ikke minst debatten om områder utenfor nasjonal jurisdiksjon.

This image displays a section of the Marovo Lagoon i the Solomon Islands

Prosjektleder: Professor Edvard Hviding

Prosjektadministrator: Håkon Larsen

Dette prosjektet holder til på Institutt for sosialantropologi, Universitetet i Bergen

Offisiell hashtag: #OceanStates