Hjem
Island Lives, Ocean States

Island Lives, Ocean States: Sea Level Rise and Maritime Sovereignties in the Pacific

OceanStates

Hovedinnhold

Kampen for maritim suverenitet
I Stillehavslandene, hvor folk bidrar minst til global oppvarming, men står ansikt til ansikt med klimaendringenes verste utslag, er virkningene av klimaendringer langt fra et fremtidig scenario. Her, i den store maritime regionen Oseania, er fremtiden allerede i dag. OceanStates sikter seg inn mot å bygge ny og presserende tverrfaglig analyse av en av vår tids største utfordringer: hvordan stillehavsfolk og deres respektive stater forbereder seg og reagerer på et truende opphør av deres suverene land- og havområder på grunn av klimaendringenes effekter. Kombinasjonen av stigende havnivå og erosjon av landområder skaper en ustabil situasjon som hittil ikke har vært dokumentert: hele nasjoner risikerer et delvis eller fullstendig tap av sine landområder, og skjebnen for deres havterritorier som eksklusive økonomiske soner (EEZ), som bestemmes fra et punkt på land og utover i havet, er usikker. Det er også usikkert hva som vil skje med statsborgerskapet til menneskene som bor på de lavtliggende øyene. Scenarioer av det nært forestående tapet eller ødeleggelsene er mildt sagt foruroligende. Samtidig representerer øystatene i Stillehavet seg som «Big Ocean States» – et kraftfullt alternativ til FN-kategorien «SIDS» eller «Small Island Developing States» – og deltar i høyprofilerte globale diplomatier og aktivisme for å beskytte havet sitt. I dette prosjektet viser konseptet om mare nullius – hav som ikke er eiet av noen, en antitese til EEZ suverenitet – veien til en ambisiøs agenda om tverrfaglig forskning. Hvordan kan «Big Ocean States» i Stillehavet bevare sine suverene havområder? Hvordan kan mennesker fra atollnasjoner som trues av stigende havnivå beholde sitt statsborgerskap?