Hjem
Island Lives, Ocean States

Forskningsmål og agenda

OceanStates

Hovedinnhold

Mål

OceanStates bygges opp mot følgende syv hovedmål, som skal adresseres ved hjelp av tverrfaglige tilnærminger, og utforskes gjennom antropologisk feltarbeid på flere nivåer, samtidig som prosjektet skal utvikle og analysere scenarier av stigende havnivå og globale juridiske mekanismer:

 1. Å bygge opp et repertoar av scenarier om stigende havnivå og suverenitet gjennom oseanografi, fjernsansing, og studier av anvendelige juridiske systemer, og å knytte disse scenariene etnografisk til tilgjengelige virkeligheter;
 2. Å undersøke og dokumentere mangfoldet innen Stillehavskunnskap som finnes om havet fra innenskjærs- til internasjonale farvann, og med hensyn til kjønn, alder og geografiske tilknytninger;
 3. Å utforske og evaluere, fra et etnografisk perspektiv og gjennom dialoger både på øyene og i politiske og diplomatiske møter, hvilke omstendigheter som kan føre til at en Stillehavsperson, en Stillehavsnasjon eller en Stillehavsstat anser landområdene deres som ikke levedyktige når havet stiger;
 4. Å forstå hvordan Stillehavspersoner, grupper, stater og ledere, med grunnlag i deres tidligere høyt respekterte modeller for en levedyktig balanse mellom mennesker og miljø, tolker, bedømmer og planlegger for et potensielt tap av terrestriel og maritim suverenitet, inkludert eksklusive økonomiske soner;
 5. Å etablere hvordan en separasjon av suverene land- og havområder fra sine respektive innbyggere kan forestilles, med et spesielt fokus på eksklusive økonomiske soner;
 6. Å undersøke hvordan politiske, diplomatiske og juridiske forhandlinger angående stigende havnivå, suverenitet, havressurser og eksklusive økonomiske soner i Stillehavet utvikler seg på regionale og globale arenaer;
 7. Å forstå tilnærminger fra utenlandske kapitalistiske bedrifter som planlegger forandringen av eksklusive økonomiske soner til en mare nullius tilstand, hvor tilgang til fisk og dypvannsmineraler er uhindret av Oseaniske nasjonale suvereniteter;
 8. Å analysere de globale konsekvensene av Stillehavsøyenes respons til det stigende havnivåets trussel mot nasjonal suverenitet.

Forskningsagenda

Fem forskningsområder danner en samordnet helhet i prosjektet, hvor banebrytende forskning og et engasjement rettet mot politikk er sammenflettet:

 1. Folk av havet, folk på havet: Klimaendringer, migrasjon og omskaping av suverenitet
 2. Overvåkning av havnivå og modellering av eksklusive økonomiske soner.
 3. Å bekjempe mare nullius: Oseanisk innsats for å tegne opp, revidere og sikre eksklusive økonomiske soner.
 4. Traktater og globale komprimering av klimaendringspolitikk
 5. «Our Sea of Islands»: Kulturarv og globale klimaendringer i Stillehavet

Radikal tverrfaglighet

Fra havforskning til poesi: med en forankring i Stillehavsantropologi trekker OceanStates samfunnsvitenskap, humaniora, jus og naturvitenskap sammen i dyp samhandling med Oseaniske kunnskaper. Nye dialoger dannes overalt der Stillehavet er på spill: fra strender i Oseania til FNs hovedkvarter i New York.