Hjem
Institutt for klinisk odontologi
Nyhet

Mulig streik ved UiB

UiB har opprettet en side der du kan finne oppdatert informasjon om en eventuell streik og følgene av den på www.uib.no/streik

Det kan bli streik ved UiB fra fredag 23. mai
Foto/ill.:
UiB

Hvis partene i årets mellomoppgjør ikke kommer til enighet kan det bli streik også ved UiB. Arbeidstakeorganisasjonene Unio og NTL har varslet at de vil ta ut over 500 UiB-ansatte i streik fra og med fredag 24. mai dersom meklingen ikke fører fram.

For mer informasjon, gå inn på: www.uib.no/streik