Hjem
Institutt for klinisk odontologi
Nyhet om opptak

Suppleringsopptak til spesialistutdanning i pedodonti, studieoppstart høsten 2023

Det er utlyst suppleringsopptak til spesialist utdanningen i pedodonti ved Institutt for klinisk odontologi med studiestart høsten 2023. Søknads-og dokumentasjonsfristen er 15.mars.

Spesialister i barnetannpleie
Foto/ill.:
UiB

Hovedinnhold

Kunngjøring av suppleringsopptak – spesialistutdanning i pedodonti, studieoppstart høsten 2023

Generell informasjon

Seksjon for pedodonti på Institutt for klinisk odontologi ved Universitetet i Bergen, vil ta opp en spesialistkandidat ved seksjonen med studiestart høsten 2023. Etter hovedopptaket som ble avsluttet 06. januar, er denne studieplassen ikke besatt. Seksjonen ønsker med dette å utlyse et suppleringsopptak for en spesialistkandidat med studiestart august 2023.

Søknad og opptak

For utfyllende informasjon om opptak, rangeringskriterier, søknad og informasjon om spesialistutdanning i odontologi generelt, se Spesialistutdanning i odontologi | Universitetet i Bergen (uib.no)

For utfyllende informasjon om studieplanen for spesialistutdanningen i pedodonti, se: Utdanning (uib.no)

Søknads- og dokumentasjonsfrist er 15.mars. Søknader sendt på annen måte og ufullstendige søknader vil ikke bli vurdert. Vær obs på at dokumentasjonsfristen er lik søknadsfristen. Søknaden og relevant dokumentasjon i pdf-format legges inn elektronisk via Søknadsweb: https://fsweb.no/soknadsweb/velgInstitusjon.jsf