Hjem
Institutt for klinisk odontologi
Nyhet

Ekstraordinært opptak til spesialistutdanning i periodonti med studiestart høsten 2023

Seksjon for periodonti på Institutt for klinisk odontologi ved Universitetet i Bergen, utlyser ekstraordinært opptak av en spesialistkandidat ved seksjonen med studiestart høsten 2023.

Logo
Foto/ill.:
UIB

Hovedinnhold

Generell informasjon

Seksjon for periodonti på Institutt for klinisk odontologi ved Universitetet i Bergen, utlyser ekstraordinært opptak av en spesialistkandidat ved seksjonen med studiestart høsten 2023.

Søknad og opptak

For utfyllende informasjon om opptak, rangeringskriterier, søknad og informasjon om spesialistutdanning i odontologi generelt, se Spesialistutdanning i odontologi | Universitetet i Bergen (uib.no)

For utfyllende informasjon om studieplanen ved spesialistutdanning i periodonti, se: Utdanning (uib.no)

Søknads- og dokumentasjonsfrist er 15.mars. Søknader sendt på annen måte og ufullstendige søknader vil ikke bli vurdert. Vær obs på at dokumentasjonsfristen er lik søknadsfristen. Søknaden og relevant dokumentasjon i pdf-format legges inn elektronisk via Søknadsweb: https://fsweb.no/soknadsweb/velgInstitusjon.jsf