Hjem
Institutt for klinisk odontologi
Smittevern

Verdens håndhygienedag 5.mai

Overforbruk av hansker
Foto/ill.:
TegneHanne for FHI

Hovedinnhold

Håndhygienedagen:

En har i senere år sett en sterk økning i bruk av rene engangshansker i helsetjenesten, og særlig i situasjoner hvor det ikke er behov for hansker.

Overforbruk og feil bruk fører til:

  • redusert etterlevelse av håndhygiene og økt risiko for smitteoverføring
  • økt forekomst av hudirritasjon på hender
  • økte kostnader
  • økt belastning på miljøet

Overforbruket av hansker i den norske helsetjenesten, hansker som benyttes uten at det er behov for det, er estimert til å utgjøre 70 millioner hansker HVERT ÅR! Det tilsvarer 490 ekstra tonn plast som kastes i restavfallet. Hvert år.

Det er på høy tid å få gjort noe med denne praksisen.

Bruk av hansker, og da spesielt miljøbelastningen ved unødvending bruk, er derfor valgt som tema for markeringen av 5.mai 2024.

Folkehelseinstituttet kaster hansken - tar dere utfordringen?

 

Lokal markering:

Institutt for klinisk odontologi tar utfordringen i år også, og deltar for 9.år på rad i markeringen av denne viktige dagen. Dagen markeres 6.mai med stands med plakater, utdeling av hånddesinfeksjonssprit, epler og brosjyrer.

Markeringen skaper alltid god stemning blant våre pasienter, studenter og ansatte, og vi setter søkelys på et viktig tema.

Alle ansatte og studenter har også fått tilsendt skriftlig informasjon med lenker til filmer, powerpoint og quiz om emnet fra Folkehelseinstituttet.