Hjem
Institutt for klinisk odontologi

Senter for odontofobi

 

Er du redd for å gå til tannlegen?


Har du sprøyteskrekk?


SENTER FOR ODONTOFOBI (SFO) er et senter ved Institutt for klinisk odontologi ved Det medisinsk-odontologiske fakultet i Bergen som driver forskning på og behandling av pasienter med så sterk frykt for tannbehandling og sprøyter at de ikke greier å gå til vanlig, allmennpraktiserende tannlege. Senteret er et samarbeidsprosjekt mellom Universitetet i Bergen (Det medisinsk-odontologiske fakultet og Det psykologiske fakultet) og Den offentlige tannhelsetjenesten i Hordaland.


SFO tar i mot barn, ungdom og voksne som lider av tannlegeskrekk/sprøyteskrekk. For tiden tar vi i mot pasienter fra hele landet. Barn og ungdom (under 18 år) må ha henvisning fra skoletannlege. Voksne kan henvende seg direkte med SFO, eller via henvisning fra tannlege. Noe ventetid må påregnes. Behandlingen består av en kartleggingssamtale med psykolog samt 5 (+/-) behandlingstimer hos tannlege. For barn og ungdom er behandlingen kostnadsfri (Dersom bosatt i Hordaland fylke), mens voksne må betale for behandlingen. Målet med angstbehandlingen ved SFO er å få redusert angsten for tannbehandling/sprøyte slik at det er mulig å få gjennomført tannbehandling hos sin regulære tannlege.


All behandling på SFO starter med en samtale med en psykolog der vi utreder dine problemer og foreslår et behandlingsopplegg. Samtalen med psykolog tar vanligvis ca 1 time. Før samtalen vil du også bli bedt om å fylle ut noen spørreskjema. Denne samtalen foregår i et vanlig værelse uten tannlegeutstyr.
Første time for angstbehandling hos tannlege starter vanligvis uken etter samtalen med psykolog. Angstbehandlingen skjer på SFO i et vanlig tannbehandlingsrom. Det er viktig at behandlingen skjer gradvis ved at behandlerne forklarer, demonstrerer og utfører deler av behandlingen i små porsjoner og at pasienten har kontroll med hva som skjer og at han/hun ikke opplever smerte.


Målet med vår behandling er å redusere angsten din og deretter hjelpe deg med å finne en tannlege som du kan gå til etter at behandlingen hos oss er avsluttet.