Hjem

Institutt for klinisk odontologi

Integrert master i odontologi

Profesjonsstudiet i odontologi er et integrert masterprogram. Et integrert masterprogram gir direkte opptak til et 5-årig studium (300 studiepoeng). Fullført program gir autorisasjon som tannlege og fører fram til graden master i odontologi (Master of Dentistry).

Studiet

Studiet krever at du tilegner deg en kombinasjon av teoretisk, teknisk, klinisk og atferdsmessig kompetanse som er nødvendig for å arbeide som tannlege. Dette innebærer diagnostisering og behandling av sykdommer i tenner, kjeve, munnslimhinner og tilgrensende områder. 1. og 2. studieår får du undervisning i grunnleggende medisinske og odontologiske emner, mens det fra 3. studieår legges vekt på klinisk orientert undervisning med pasientbehandling.

Les mer om studiet Integrert master i odontologi

Yrkesveier

De fleste tannleger arbeider i privat praksis eller i Den offentlige tannhelsetjenesten. Noen arbeider innen undervisning, forskning eller administrasjon. Det er for tiden stor etterspørsel etter tannleger, og framtidsutsiktene er meget gode. Tannleger har ordnet arbeidstid og gode lønnsvilkår.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

I tillegg må du oppfylle krav om realfag (MEROD):

- Matematikk R1 eller Matematikk (S1+S2)

- Fysikk 1

- Kjemi 1+2

Studieplasser

Det tas opp 48 studenter hver høst.