Hjem

Institutt for klinisk odontologi

Utveksling på tannpleiestudiet

Utvekslingsmuligheter for tannpleiestudenter.

På bachelorprogrammet i tannpleie kan man søke om studieopphold i utlandet på høsten i 3. studieår. 

Utvekslingsavtaler

Vær oppmerksom på at utvekslingsmulighetene kan variere fra semester til semester avhengig av klinikkapasitet hos samarbeidslærestedet. 

Søkere må være ajour med studiet ved søknad om utveksling.

 

Hvordan søke om utveksling:

Les mer om hvordan du søker om utveksling her.

 

Trenger du inspirasjon?

Les rapporter fra studenter som har hatt studieopphold i utlandet (krever UiB-innlogging).