Hjem

Institutt for klinisk odontologi

Utveksling på tannlegestudiet

Utvekslingsmuligheter for tannlegestudenter.

I den integrerte mastergraden i odontologi legges det opp til studieopphold i utlandet i den kliniske delen av studiene: våren i 4. studieår (8. semester) og høsten i 5. studieår (9. semester).

 

Utvekslingsavtaler

Vær oppmerksom på at utvekslingsmulighetene kan variere fra semester til semester avhengig av klinikkapasitet hos samarbeidslærestedet. 


Hvordan søke om utveksling

Les mer om hvordan du søker om utveksling her.

  • Søknadsfrist for studieopphold om våren er 1. september.
  • Søknadsfrist for studieopphold om høsten er 1. februar.

Søkere må være á jour med den kliniske undervisningen og stå uten stryk på eksamen ved søknad om utveksling. 

 

Trenger du inspirasjon?

Les rapporter fra studenter som har hatt studieopphold i utlandet (krever UiB-innlogging).