Hjem
Institutt for klinisk odontologi

Odontologisk forskningsdag

Fredag den 5.november blir det arrangert felles odontologisk forskningsdag for alle som er interessert i odontologisk forskning ved Det medisinsk-odontologiske fakultetet.

Hovedinnhold

Det er første gang en slik felles forskningsdag arrangeres ved fakultetet og programkomiteens ønske med programmet er å sette fokus på den allsidige odontologiske forskningen som pågår ved fakultetet og samtidig også trekke linjene for framtidig forskning og rekruttering.

Prodekan for forskning professor Robert Bjerknes vil holde innledningsforedraget med tittelen: ”Research strategy at the Faculty of Medicine and Dentistry". Deretter stiller professor Nils-Roar Gjerdet spørsmålet om en unik odontologisk forskning eksisterer, mens seniorrådgiver i Helse og omsorgsdepartementet Hanne Christine Lundemo vil svare på spørsmålet "I hvilken grad vil Helse- og omsorgsdepartementet bidra til kunnskapsutvikling og forskning i tannhelsetjenesten?". Midt på dagen er det satt av tid til posterpresentasjoner både fra ph-d.-stipendiater og fra vitenskaplig ansatte ved fakultetet.  Hele programmet finner dere her

 

Dagen blir avsluttet med utdeling av en pris for beste poster.

 

Forskningsdagen 5. november vil stort sett foregå på engelsk. Påmelding innen 29.oktober til marit.stubdal@iko.uib.no