Hjem
Økonomiavdelingen

En guide til målrettet samarbeid

Vi ønsker deg og din virksomhet velkommen som leverandør til Universitetet i Bergen.

Denne brosjyren har som formål å orientere om innkjøpsorganisasjon og struktur, som er gjeldende ved de samlede innkjøpsprosesser ved UiB. Vi ønsker å fokusere på viktige forhold som samarbeid, utvikling og hensiktsmessig logistikk.

Videre vil vi redegjøre for de prinsipielle forhold av kommersiell karakter som vi mener er fundamentale for utvikling av et godt forretningssamarbeid.

Vi håper at konkurransedyktige leverandører er innstilt på å gi tilbud på de kontrakter som suksessivt utlyses ved UIB.

Velkommen til UiB

Innkjøp og utvikling ->