Hjem

Om UiB

Hovedinnhold

Universitetet i Bergen er Vestlandets viktigaste kunnskapsinstitusjon. Vi er eit internasjonalt retta forskingsintensivt breiddeuniversitet. Universitetet driv forsking, kunstnarleg utviklingsarbeid og undervisning innan eit stort spekter av fagområdet. UiB har 7 fakultet og 40 institutt.

Det er 4 215 årsverk ved UiB, der 53 prosent er kvinner og 47 prosent menn. Hausten 2021 var det 19 641 studentar ved Universitetet i Bergen.

Samfunnsbidrag
Strandryddedagen 2021

Universitetet i Bergen og samfunnet

Her oppsummerer vi noko av det Universitetet i Bergen har bidrege med til samfunnet i året som er gått.

Forskning ved UiB
Forsker viser frem en prøve

Fremragende forskning

Ved Universitetet i Bergen er det flere forskningssentre som utfører forskning i internasjonal toppklasse.
UiBs strategi
Hubro som ser fremover

Strategi 2019–2022

Universitetet i Bergens strategi for 2019–2022 «Kunnskap som former samfunnet».