Hjem

Om UiB

Hovedinnhold

Panoramabilde av Bergen

Universitetet i Bergen er med sine nær 18 500 studenter og vel 4 000 ansatte et mellomstort europeisk universitet. Sentrale deler av campus ligger i sentrum av byen. Universitetet i Bergen er både et lærested og en forskningsinstitusjon som dekker de fleste fagområder, organisert i syv fakulteter med en rekke tilhørende institutter og faglige sentre.

Universitetet i Bergen er også del av et globalt nettverk av studenter, forskere og kunnskapsinstitusjoner.

Forsker viser frem en prøve

Fremragende forskning

Ved Universitetet i Bergen er det flere forskningssentre som utfører forskning i internasjonal toppklasse.
Hubro som ser fremover

Strategi

Universitetet i Bergens strategi for 2019–2022 «Kunnskap som former samfunnet».
Illustrasjonsbilde organisasjonskart

Organisasjonskart

Kart over organisasjonens struktur.
Illustrasjonsbilde - kartikon

Finn frem på campus

Se kart over UiB sine bygninger både på Nygårdshøyden og på Årstadvollen.
Illustrasjonsbilde - ledige stillinger

Ledige stillinger

Se hvilke stillinger som er utlyst ved UiB.

Universitetet i Bergen er vevd inn som en del av byen med sin geografiske, historiske og kulturelle ramme.

Nygårdshøyden ligger fagmiljøene med realister, samfunnsvitere, psykologer, humanister og jurister. Nygårdshøyden er en blanding av boligstrøk, butikker og akademisk læresete. 

Årstadvollen er universitetets «helsecampus», der fagmiljøene i odontologi, medisin og helsefag ligger nært universitetssykehusene Haukeland og Haraldsplass.

Fakultet for kunst, musikk og design (KMD) holder til på Møllendal ved Store Lungegårdsvann.

Bli med på en rundtur gjennom fire århundrer og lær mer om universitetsbygningene som setter sitt preg på Bergen!

Brudekronen

 Kunst og visuelle opplevelser

 Kunstsamlingen består av rundt regnet 500 kunstverk, de fleste av norske kunstnere, men også enkelte internasjonale.

 Bilder og skulpturer finnes over hele universitetsområdet, ute og inne, i vrimlearealer, korridorer og møterom. 

 

 Les mer om kunstsamlingen ved Universitetet i Bergen

 Gå på skulpturvandring på universitetsområdet

 Opplev en av landets største og mest anerkjente arkivsamlinger av historisk fotografi.