Hjem
Om UiB

Råd for samarbeid med arbeidslivet

Råd for samarbeid med arbeidslivet skal bidra til å utvikle og styrke Universitetet i Bergen sin kontakt og samarbeid med arbeidslivet.

Hovedinnhold

Universitetsstyret vedtok våren 2015 å opprette Råd for samarbeid med arbeidslivet ved UiB (styresak 28/15).

Rådet består av til sammen 13 interne og eksterne representanter, og oppnevnes for tre år av gangen fra oppnevningsdato.  Rektor er rådets leder.
UiB Videre og Kommunikasjonsavdelingen er sekretariat for rådet.  

Formål og avgrensning


Råd for samarbeid med arbeidslivet skal bidra til å utvikle og styrke Universitetet i Bergen sin kontakt og samarbeid med arbeidslivet. For UiB er hensikten med å opprette et Råd for samarbeid med arbeidslivet å lytte til arbeidslivets behov og forventninger til universitetet, og å få råd og innspill til UiBs samarbeid med arbeidslivet. Rådet har et særskilt ansvar for å utarbeide en strategi for samarbeid med arbeidslivet.

Mandat


Råd for samarbeid med arbeidslivet skal bidra til å utvikle og styrke Universitetet i Bergen sin kontakt og samarbeid med arbeidslivet gjennom å:

  • utarbeide en ny strategi for samarbeid med arbeidslivet
  • bidra til økt samarbeid mellom universitetet og arbeidslivet
  • lytte til arbeidslivets behov og forventninger til universitetet
  • synliggjøre verdien av UiBs forskning, utdanning og forskerutdanning for arbeids- og nærings- og kulturliv lokalt, nasjonalt og internasjonalt
  • bidra med eksterne perspektiv på UiBs utdannings- forsknings- og formidlingsaktiviteter
  • gi råd om utdanning, inkludert etter- og videreutdanning, og utdanningens kobling til innovasjon
  • være en møteplass for UiB og arbeidslivet

Medlemmer


Marianne Nielsen, Direktør, Bymuseene  
Torstein Selvik, Direktør, ACE Capital 
Leif Sigurd Danielsen, Rektor ved Nordahl Grieg 
Lars Sørgard, Direktør, Konkurransetilsynet 
Tom Knudsen, Regionsdirektør i NHO Hordaland
Roger Pilskog, Distriktssekretær i LO Hordaland
Lena Westjord, Alumn og rådgiver ved NAV Arbeidslivssenter
Guri Rørtveit, Professor, Det medisinsk-odontologiske fakultet
Jarl Giske, Prodekan for forskning, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Rune Indrøy, Seniorrådgiver, Rektors kontor
Cedrik Lyngroth, studentrepresentant
Andrea Nilsson, studentrepresentant