Hjem
Om UiB

Referat fra møte 08.02.13

Hovedinnhold

Fredag 8. februar 2013, kl. 09.00-11.00

Møterom 2 i 1. etasje på Muséplass 1.

 

Til stede: Sigmund Grønmo (leder), Kari Amble, Iselin Høle, Tommy Johansen, Roger Pilskog, Kari Tove Elvbakken (sekretær), Berit Øxnevad-Gundersen (møtereferent).

 

Forfall: Henrik Z. Andersen, Erik Bøckmann, Agnete Haaland, Tom Knudsen.
 

Sakliste:

  1. i.                      Det var ingen merknader til møteinnkalling og sakliste.
  2. ii.                     Referat fra møte 2. oktober 2012 ble endelig godkjent
  3. iii.                    Det ble ikke meldt saker til eventuelt

 

Sak 1/13          Universitetets ulike utdanningsprogrammer
I tråd med rådets prioriteringer av tiltak under punkt 2 i Strategi for samarbeid med arbeidslivet, var UiBs utdanningsprogrammer tema i dette møtet. Viserektor for utdanning, Kuvvet Atakan, ga en presentasjon av universietets utdanning sett i lys av globale utviklingstrender, nasjonale utfordringer og universitetenes rolle.

Rådet drøftet mange problemstillinger knyttet til utdanningstilbudene og universitetets rolle. Rådet var svært tilfreds med presentasjonen og ønsket å fortsette diskusjonen om temaet ved en senere anledning.
 
Presentasjonen følger i vedlegg 1.

 

Sak 2/13         Universitetet og viktige jubileer 2013 - 2015

Viserektor for internasjonalisering, Astri Andresen, ga en orientering om UiBs planlagte aktiviteter i forbindelse med Stemmerettsjubileet 2013, Grunnlovsjubileet 2014 og Høyesterettsjubileet 2015.

Rådets medlemmer var veldig positive til og imponert over universitetets høye aktivitetsnivå i forbindelse med jubileene og ville spre informasjonen om dette i sine miljøer.

                       
Presentasjonen følger i vedlegg 2.

           

Neste møte i rådet blir i juni 2013. Sekretariatet vil ta kontakt med dere per telefon for å avtale tidspunkt for neste møte.