Hjem
Om UiB
fellesadministrasjonen

Administrative enheter

Universitetsdirektøren er øverste leder av den administrative virksomheten ved universitetet. Dette er universitetets administrative enheter:

Hovedinnhold