Hjem
Om UiB

Sidegjøremål ved UiB

Oversikter over ansatte ved UiB med sidegjøremål.

  1. Liste over sidegjøremål alfabetisk sortert på navn pr. november 2018
  2. Liste over sidegjøremål alfabetisk sortert på avdeling/fakultet/institutt pr. november 2018

Sidegjøremålsregisteret ved UiB er forankret i UiBs regelsamling.

Prinsippene for sidegjøremål skal verne om universitetets omdømme og de tilsattes tillit og integritet.

Listene revideres en til to ganger årlig.

Sist oppdatert november 2018