Hjem
Om UiB

Organisasjonskart for Universitetet i Bergen

Klikk på et felt for å gå til tilhørende hjemmeside

Visuell fremstilling av organisasjonskartet for Universitetet i Bergen Institutter ved SV Institutter ved PSYFA Institutter ved MED Institutter ved MATNAT Institutter ved HF Universitetsstyret Rektor Universitetsdirektør Sentraladministrasjon Fakultet for kunst, musikk og design Det humanistiske fakultet Det juridiske fakultet Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Det medisinske fakultet Det psykologiske fakultet Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetsbiblioteket Universitetsmuseet Institutter ved KMD