Hjem
Om UiB

Organisasjonskart for Universitetet i Bergen

Klikk på et felt for å gå til tilhørende hjemmeside

Hovedinnhold

Visuell fremstilling av organisasjonskartet for Universitetet i Bergen Universitetsstyret Rektor Universitetsdirektør Fellesadministrasjonen Fakultet for kunst, musikk og design Institutter og sentre ved Fakultet for kunst, musikk og design Det humanistiske fakultet Institutter og sentre ved Det humanistiske fakultet Det juridiske fakultet Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Institutter og sentre ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Det medisinske fakultet Institutter og sentre ved Det medisinske fakultet Det psykologiske fakultet Institutter og sentre ved Det psykologiske fakultet Det samfunnsvitenskapelige fakultet Institutter og sentre ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetsbiblioteket Universitetsmuseet