Hjem
One Ocean Expedition
SDG200

Studer bærekraft i Stillehavet

Under seilasen One Ocean Expedition tilbyr UiB en unik mulighet til å studere et semesteremne over fire måneder om bord på Statsraad Lehmkuhl mens skipet befinner seg i Stillehavet.

Undervisning på Statsraad Lehmkuhl
Undervisningen i emnet SDG200 vil foregå på dekk på Statsraad Lehmkuhl.
Foto/ill.:
Bjerknessenteret

Hovedinnhold

SDG200: Hav, klima, samfunn – et semesteremne i bærekraft er et helt nytt tverrfaglig emne ved Universitetet i Bergen. Emnet skal første gang gjennomføres i månedene mai til august 2022 om bord på Statsraad Lehmkuhl, mens skipet seiler over Stillehavet fra Valparaíso til Palau. Kursets omfanget er planlagt til å være 30 ECTS, og undervisningen vil foregå på engelsk.

Spørsmål og svar om kurset og seilasen

Som student på SDG200 lever og studerer du om bord, og deltar som medseiler i skipets drift. Alle studentene blir en del av mannskapet, og deles opp i tre vaktlag som går firetimers sjøvakter, to ganger i døgnet – også om natten. Det vil si at åtte timer per dag er man på vakt, og kan bli tildelt for eksempel noen av følgende oppgaver; stå til rors, bøyevakt, utkikk, brannvakt eller byssevakt. Resten av tiden bruker studentene til å studere, spise og hvile. Studentene sover side om side i hengekøyer som ekte sjøfolk på banjerne under dekk. Alle får tildelt en hengekøye med tilhørende skap og skipskiste hvor man kan oppbevare sine personlige eiendeler. Her kan du lese mer om livet om bord.

Det faglige innholdet på kurset fokuserer rundt bærekraft og FN’s bærekraftsmål. SDG200 er tverrfaglig, både på temaene som undervises og blant studentene som kan delta på kurset. Målet er å ha en variert studentgruppe med forskjellig bakgrunn med tanke på fag, kultur, nasjonalitet, osv.

Hovedtemaene på kurset er:

  1. Hav og hvordan vi kan bruke og verne havet slik at vi bidrar til bærekraftig utvikling som skissert i Agenda2030, derunder SDG14 Liv under vann, men også andre bærekraftsmål som er relevant for hav.
  2. Klima og forståelse av de underliggende fysiske prosessene som styrer klimavariasjon på ulike tidsskalaer, samt konsekvensene klimaendringer har for samfunnet, og SDG13 Stoppe klimaendringene
  3. Samfunn og bærekraftsutfordringer sett i sosial, kulturell, og juridisk kontekst, inkludert i stillehavsområdene. Gjennomgående vil vi ha som mål å hjelpe studentene til å se det store bildet og sette sammen kunnskap fra forskjellige fagdisipliner.

Kurset er i høyest grad aktiv læring hvor studenten selv har en sentral rolle. Studentene jobber i små grupper, og leverer oppgaver både individuelt og som gruppe. All vurdering vil være gjennomført når studentene går av på Palau i slutten av august.

Universitetet i Bergen dekker oppholdet om bord på skipet gjennom hele kurset (noe matpenger må påregnes). Studentene må selv betale reisen til Valparaíso og hjem fra Palau.

Emnet er åpent for studenter fra alle Norske universiteter og høyskoler. Omtrent halvparten av plassene er reservert til studenter fra Universitetet i Bergen, noen er reservert til internasjonale partnere. Universitetet i Oslo og UiT Norges arktiske universitet er partnere og studentene fra disse institusjonene vil i noen grad bli prioritert i opptaksprosessen.

Gikk du glipp av vårt event på Day Zero 10. februar - se presentasjonen her 

Er du interessert i dette kurset? Meld deg på e-postlisten der du får oppdateringer om studiet.

Interested in the course? Please sign up for e-mail updates.