Hjem

#ORG2022

 

#ORG2022 har som mål å utvikle effektive og fremtidsrettede administrative og tekniske tjenester for UiB. Programmet startet våren 2016 og varer til 2018.

Gjennom fornying og forenkling av tjenestene og tettere samarbeid på tvers av enheter og nivåer, skal programmet frigjøre økonomiske ressurser og tidsressurser for alle tilsattegrupper,  for på den måten å bidra til styrking av UiBs kjerneaktiviteter.

Om programmet

Digitalisering

Samla over 1000 besøkande til digital myldredag

UiB viste fram ei rekkje av digitaliseringsprosjekta på UiB i Grieghallen.

E-læring

UiB lanserer e-læringskurs for ansatte!

UiB lanserer e-læringskurs for ansatte. Kursene tilbyr opplæring for ansatte innenfor flere arbeidsfelt, som for eksempel saksbehandling, økonomi, datasikkerhet med mer. Du finner dem på ansattsidene under fanen Kompetanse.

#ORG2022

Effektivisering og digitalisering på agendaen

Deling på tvers, effektivisering, digitalisering og felles innkjøp i BOTT-samarbeidet var noen av temaene på informasjonsmøtet om #ORG2022.

#ORG2022

Digitaliseringen gir tids- og kvalitetsgevinster

UiB kan øke kvaliteten på sensurarbeidet, redusere antall klager og samtidig spare ressurser. Dette kommer fram etter at et prosjekt har kartlagt arbeidsprosessene for digital eksamen og sensur.

Intern mobilitet

Bedre samhandling ved intern mobilitet

Universitetsdirektøren oppfordrer ledere og medarbeidere til å øke bruken av intern mobilitet for ansatte i tekniske og administrative stillinger. Økt mobilitet blant ansatte vil gi faglig utvikling, bedre samarbeid på tvers og økt effektivitet.

Kontakt #ORG2022 på e-post org2022@uib.no.

Du kan også kontakte prosjektleder Henrik Tøndel, HR-avdelingen.