Hjem

#ORG2022

Hovedinnhold

Bildecollage av campusbussen, digital eksamen, ansatte og en skisse til Media City Bergen

#ORG2022 hadde som mål å utvikle effektive og fremtidsrettede administrative og tekniske tjenester for UiB. Programmet startet våren 2016 og ble avsluttet 30. juni 2018.

Gjennom fornying og forenkling av tjenestene og tettere samarbeid på tvers av enheter og nivåer, har programmet hatt som mål å frigjøre økonomiske ressurser og tidsressurser for alle tilsattegrupper, for på den måten å bidra til styrking av UiBs kjerneaktiviteter.

Om programmet 
Prosjekter