Hjem
#ORG2022
Nyhet

Stort oppmøte på første informasjonsmøte

Engasjerte ansatte fylte Egget på første informasjonsmøte om prosjektet #ORG2022.

Ansatte sitter i salen i Egget
Nesten 300 UiB-ansatte deltok på informasjonsmøtet om effektiviseringsprosjektet #ORG2022.
Foto/ill.:
Åshild Nylund

Hovedinnhold

Selv om prosjektet bare er i oppstartsfasen, holdt #ORG2022 informasjonsmøte onsdag 27. april. Mange ansatte fra hele universitetet møtte fram.

Last ned presentasjonene fra møtet her.

Bakgrunnen for prosjektet

Prorektor Anne Lise Fimreite åpnet møtet med å snakke om hvordan rektoratets valgplattform, den nye strategien og universitetsstyrets beslutninger legger grunnlaget for prosjektet.  

Universitetsdirektør Kjell Bernstrøm viste til at politiske prioriteringer og endringer i rammevilkårene for universitetet gjør det nødvendig å spisse og effektivisere organisasjonen. Bernstrøm fremhevet at prosjektet er satt i gang for at UiB selv skal foreta de ønskede prioriteringer, og han understreket betydningen av tillit, åpenhet og dialog i arbeidet. 

Prosjektleder for ORG2022, Kristine Breivik, presenterte målene og hvem som er med i prosjektet. Prosjektet har kommet i gang med konstituering og idémyldring, men har også startet på mer konkrete prosjekter. Det første er et utredning av et mulig indre arbeidsmarked på UiB.

Kom med innspill!

Det kom mange kommentarer, innspill og spørsmål fra salen, og mange har tatt kontakt med prosjektleder Kristine Breivik etter møtet. Alle ansatte oppfordres til å ta kontakt hvis de har innspill eller spørsmål.

Informasjon om prosjektet vil bli gitt via www.uib.no/org2022, som finnes under "Sentrale prosjekter" på Ansattsidene. Det vil bli holdt flere informasjonsmøter framover.

Fakultetsledelsene og avdelingsdirektørene i sentraladministrasjonen har gitt innspill til prosjektets fokusområder på forhånd.