Hjem
#ORG2022
Nyhet

#ORG2022 er i gang

#ORG2022 har startet opp de første tiltakene for fornying og forenkling.

Styringsgruppen for #ORG2022 møttes 31. mai og behandlet da første utkast til i styringsdokument og prosjektplanen. Styringsgruppen ga klarsignal til oppstart av de første tiltakene, se faktaboks. 

Hva skal vi oppnå med #ORG2022?

Styringsdokumentet for prosjektet inneholder styringsmål, hvordan resultatene skal kunne måles, risikoanalyse, milepælsplan og beskrivelse av prosjektets organisering. 

Disse styringsmålene ble foreslått:

#ORG2022 skal:

  • iverksette tiltak som kan gi tidsmessige besparelser i vitenskapelige og teknisk-administrative stillinger 
  • bidra til mer og bedre samarbeid på tvers av enheter og nivå
  • ha tiltak som gir effekt både i form av reduserte lønnsutgifter og reduksjon i andre driftsutgifter

Presentasjonen som ble gitt i møtet er vedlagt.

Fornye, forbedre og forenkle

- Prosjektet er delvis begrunnet i regjeringens avbyråkratiseringskutt, men vel så viktig er de ambisjoner og mål vi har satt oss gjennom vår nye strategi for 2016 - 2022, sier prosjektleder Kristine Breivik. 

Skal vi nå disse målene krever det ressurser, både i form av tid og penger. Skal vi lykkes med å fornye, forbedre og forenkle, så må vi alle tørre å tenke nytt. 

- Vi må utfordre oss selv, hverandre og måtene vi organiserer vårt arbeid på. Og vi må tørre å prioritere vekk. Universitetsledelsen har gjennom prosjektet også gitt oss en unik mulighet til å utfordre dagens fullmaktsstrukturer, og den muligheten må vi gripe, sier Breivik.

Send innspill til prosjektet

Alle ansatte oppfordres til å ta i bruk muligheten til å komme med innspill til prosjektet.

Send dine innspill og følg status på innspillene via nettsiden for Ideer og innspill.

Bruk gjerne også emneknaggen #ORG2022 på twitter og følg oss på @UiB_ORG2022.