Hjem
#ORG2022
Nyhet

OU-prosjektet er avsluttet

Organisasjonsutviklingsprosjektet førte blant annet til omorganiseringer, nye tjenester og rutiner på UiB. 

Hovedinnhold

Organisasjonsutviklingsprosjektet (OU-prosjektet) ble opprettet i 2014 for å utvikle de sentraladministrative tjenestene og gi støtte til den faglige kjernevirksomheten. Prosjektet ble avsluttet og oppsummert i en orienteringssak til Universitetsstyret i april 2016.

OU-prosjektet førte til nye tjenester og rutiner 

OU-prosjektet førte til utvikling av nye tjenester, rutiner og kompetansetilbud. Administrative tjenester ble samordnet, og nye samarbeidsformer skulle styrke tjenester som går på tvers av avdelingsgrensene. Nettsidene for ansatte gir nå tydeligere informasjon om avdelingenes tjenester, og arbeidet fortsetter med tiltak for å styrke service, veiledning og støtte til den faglige kjernevirksomheten.

OU-prosjektets anbefalinger har ført til at universitetsdirektøren har satt i gang arbeid med omorganisering ved flere sentraladministrative avdelinger; Studieadministrativ avdeling, Kommunikasjonsavdelingen, HR-avdelingen og Forskningsadministrativ avdeling.

Resultater fra OU-prosjektet

 • Bedre tilrettelegging og organisering av tverrfaglige satsinger  
 • Revidert reglement for eksternt finansiert virksomhet
 • Bedre tjenester til søknader og drift av eksternt finansiert virksomhet
 • Bedre tjenester til støtte for rekruttering av medarbeidere
 • Fornyet lønnspolitikk for UiB
 • Styrket tilbud om norskopplæring til internasjonalt ansatte og studenter
 • Styrking og bedre samordning av tjenestene til støtte for forskerutdanningen
 • Nytt internasjonalt senter med bedre tilbud til ansatte og studenter
 • Bedre samarbeid mellom sentraladministrasjonen og fakultetene for å profilere og synliggjøre den faglige virksomheten
 • Digital forsendelse av post
 • Kompetanseutvikling gjennom en rekke nye kurstilbud
 • Styrking av eierstyringen og samarbeidet med randsoneselskapene

Veien videre med #ORG2022

Prosjektet #ORG2022 er nå i gang. Det vil ta med seg forslagene som kom inn til OU-prosjektet, og bygge videre på de tiltakene som ble satt i gang og stadig pågår.

 • #ORG2022 har som mål å utvikle effektive og fremtidsrettede administrative og tekniske tjenester for hele organisasjonen, med fokus på å legge til rette for besparelser i tid og penger. Det er i så måte en naturlig og viktig videre oppfølging etter OU-prosjektet, sier prosjektleder for #ORG2022, Kristine Breivik.

Les mer om det nye prosjektet #ORG2022