Hjem
#ORG2022

Nyhetsarkiv for #ORG2022

UiB kan øke kvaliteten på sensurarbeidet, redusere antall klager og samtidig spare ressurser. Dette kommer fram etter at et prosjekt har kartlagt arbeidsprosessene for digital eksamen og sensur.
Deling på tvers, effektivisering, digitalisering og felles innkjøp i BOTT-samarbeidet var noen av temaene på informasjonsmøtet om #ORG2022.
Studieadministrativ avdeling og to institutter kartlegger nå arbeidsprosessene for eksamen og sensur. Målet er å lage felles rutiner og finne ut hvordan digitaliseringen av arbeidet kan føre til tidsbesparelser.
I møtet 30.08.16 vedtok styringsgruppen for #ORG2022 styringsdokumentet og prosjektplan for programmet. Dokumentene vil bli revidert underveis i prosjektperioden.
Universitetsdirektøren oppfordrer ledere og medarbeidere til å øke bruken av intern mobilitet for ansatte i tekniske og administrative stillinger. Økt mobilitet blant ansatte vil gi faglig utvikling, bedre samarbeid på tvers og økt effektivitet.
Intern utlysning blir hovedregel for mange administrative og tekniske stillinger på UiB fra 1. september. Det er avtalt forenklede rutiner for disse tilsettingsprosessene. Prøveordningen er et tiltak som skal øke mobilitet og kompetansedeling, og samtidig spare ressurser.
Organisasjonsutviklingsprosjektet førte blant annet til omorganiseringer, nye tjenester og rutiner på UiB. 
#ORG2022 har startet opp de første tiltakene for fornying og forenkling.
Fra sommeren 2016 sender UiB alle brev til deg som privatperson til din digitale postkasse.
Engasjerte ansatte fylte Egget på første informasjonsmøte om prosjektet #ORG2022.
Universitetene får strammere budsjetter i årene fremover. Samtidig er oppgavene større og ambisjonene høyere enn noensinne. Nå starter arbeidet med å effektivisere organisasjonen.