Hjem

Ocean Sustainability Bergen (NO)

Hovedinnhold

Sildestim / Shoal of herring

Ocean Sustainability Bergen (OSB) var et virtuelt havforskningssenter ved UiB i perioden 2018-21, som del av SDG Bergen-initiativet. Senteret tok seg av universitetets arbeid med bærekraftsmål 14, livet i havet, der UiB har lederroller for United Nations Academic Impact og International Association of Universities. Les mer om OSB her.