Hjem
Ocean Futures 2030 (NO)
OCEAN FUTURES 2030 POLICY BRIEF

Første policy brief i ny serie lansert

I februar 2024 organiserte Universitetet i Bergen og partnere et arrangement om havforvaltning på Norway House i Brussel. Diskusjonene på arrangementet og et påfølgende diskusjonsmøte er nå blitt til en Ocean Futures 2030 Policy Brief, den første i en ny serie.

Hovedinnhold