Hjem
Organisasjonsutviklingsprosjektet

Styringsgruppen for Ou-prosjektet

Hovedinnhold

Styringsgruppen var bredt sammensatt og hadde ansvar for å lede prosjektet. Gruppen hadde representanter fra fakultetene og fra de sentraladministrative avdelingene, samt to representanter fra fagforeningene.

 

Mandat

 • Sikre at prosjektet resulterer i administrative tjenester som er i tråd med virksomhetens behov nå - og i framtiden
 • Sørge for at fakultetenes, avdelingenes og universitetsledelsens prioriterte innspill danner danner utgangspunkt for prosjektets innretning og organisering
 • Definere prosjektgruppens mandat og foreslå konkrete delprosjekter og prosesser
 • Ivareta fokus på kvalitet og effektivitet i tjenestene, og påse at det legges til rette for kompetanseutvikling og mobilitet i organisasjonen
 • Prosjektet skal gjennomføres innenfor avsatte tids- og ressursrammer
 • Det skal utarbeides en kommunikasjonsplan for prosjektet
 • Styringsgruppen skal arbeide for god forankring i hele universitetsgruppe

 

Medlemmer

 • Anne Lise Fimreite, prorektor (leder)
 • Tore Tungodden, kst. assisterende universitetsdirektør
 • Helge Dahle, dekan, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
 • Alette Gilhus Mykkeltvedt, administrasjonssjef, Institutt for global helse og samfunnsmedisin
 • Trine Moe, fakultetsdirektør, Det humanistiske fakultet
 • Øystein Iversen, fakultetsdirektør, Det juridiske fakultet
 • Christen Soleim, avdelingsdirektør, Studieadministrativ avdeling
 • Janicke Stople, avdelingsdirektør, Personal- og organisasjonsavdelingen
 • Randi Heimvik, fagforeningsrepresentant, Parat
 • Toril Ivarsøy, fagforeningsrepresentant, Forskerforbundet