Hjem
Organisasjonsutviklingsprosjektet
Ou-prosjektet

Samordning av forskerutdanningen

Forskningsadministrativ avdeling er i full gang med å samordne de administrastive tjenestene knyttet til forskerutdanningen.

Forskning, Gades institutt
Foto/ill.:
UiB

Hovedinnhold

Et av delprosjektene i organisasjonsutviklingsprosjektet skulle se på hvordan UiB bedre kan samordne de sentraladministrative tjenestene knyttet til forskerutdanningen. Målsettingen er at Universitetet i Bergen skal tilby forskerutdanning av høy kvalitet med administrative tjenester som legger til rette for en god oppfølging av stipendiatene gjennom hele forskerutdanningsløpet.

 

Universitetsledelsen vedtok så våren 2015 at forskningsadministrativ avdeling skal ha et helhetlig ansvar for tjenestene knyttet til forskerutdanningen. Det skal blant annet opprettes en ny seksjon for forskerutdanning som vil ta et samlet ansvar for forvaltning av PhD-forskrift, system for kvalitetssikring, videreutvikle PhD-håndboken, rutiner og utskriving av vitnemål, rapportering og informasjon.

 

- Avdelingen er i full gang med å følge opp tiltakene fra organisasjonsutviklingsprosjektet. Vi har blant annet opprettet en arbeidsgruppe som jobber med å se på tilbudet i opplæring for PhD-veiledere og en gruppe som ser på PhD-vitnemålet og innstikk/diploma supplement, sier direktør ved Forskningsadministrativ avdeling, Heidi Annette Espedal.

 

Nyansatt PhD koordinator

Det er også ansatt en PhD koordinator med ansvar for å samordne de administrative oppgaver knyttet til forskerutdanningen: Espen Dahle har bare vært ved UiB i en uke, men har i flere år jobbet som PhD koordinator ved Norges Handelshøyskole. 

 

- Jeg merker at UiB byr på et større og mer variert omfang av arbeidsoppgaver knyttet til koordinering av  forskerutdanningen. Her er det alt i fra oppgaver knyttet til internasjonalt samarbeid, til mer praktiske utfordringer som skal løses der og da.

- Men mitt inntrykk er at det sitter masse god ekspertise innen dette fagfeltet ute på fakultetene. Jeg håper at samordningen av den administrative støtten  vil bidra til en lettere arbeidshverdag for dem på fakultetene. Først og fremst ved at de nå får ett kontaktpunkt å forholde seg til, som jeg håper bidrar til at problemer blir løst på en raskere og enklere måte, understreker Dahle.

 

Det er også utlyst en ekstra stilling som PhD koordinator, som er under tilsetting i disse dager.