Hjem
Organisasjonsutviklingsprosjektet
Nyhet

Slik skal UiB rekruttere de beste talentene

HR-avdelingen følger nå opp arbeidet med å kvalitetssikre alle ledd i rekrutteringsprosessen fra utlysning til ansettelse. Det er lagt en plan for arbeidet og de første leveransene skjer i løpet av høsten 2015.

illustrasjon av stillingsannonser med uib profil

Hovedinnhold

Arbeidet er basert på styringsgruppens anbefalinger til delprosjekt 4: Hvordan rekruttere de beste talentene, men også på HR-avdelingens egne analyser av behovet for forbedringer.

HR-direktør, Janicke Stople, kan også informere om at det nylig er gjennomført en kartlegging av alle fakultetenes rutiner og praksis ved rekruttering til vitenskapelige stillinger. Denne vil danne grunnlag for videre arbeid på området.

 

Felles maler og rutiner ved ansettelser

Rapporten fra delprosjekt 4 konkluderte blant annet med at det må være felles institusjonell forståelse av ansettelsesreglementet og større grad av felles praksis.

- For å oppnå dette, vil vi videreutvikle ansattsidene som felles plattform  med mer konkret veiledning til ulike faser i rekrutteringsarbeidet, understreker Stople.

Det vil bli utarbeidet flere felles maler og mer standardiserte opplegg for saksbehandling. Kurs-, opplæringstilbud og lederutviklingstiltak vil omfatte sentrale ledd i rekrutteringsprosessen.

 

Så langt er det utformet ny layout for annonsering av ledige stillinger, nye maler for stillingsannonser og verktøy for planlegging av rekrutteringsprosessene. Kursporteføljen utvides, og de første tilbudene starter opp i høst. Arbeidet skjer i samspill med personallederne i fakultetene fakultetsdirektørene.

- Gode rekrutteringsprosesser styrker UiBs omdømme som arbeidsgiver, reduserer risikoen for at vi mister søkere fordi prosesser tar for lang tid, og sist men ikke minst, bidrar til flere, gode søkere, sier Stople.  

 

Den viktigste praktiske betydningen for de administrativt ansatte ved UiB, vil være bedre verktøy og rutinebeskrivelser for rekrutteringsarbeidet, mer attraktive utlysninger og en mer effektiv rekrutteringsprosess f.eks gjennom økt kompetanse.

En viktig del av kvalitetssikringen går ut på at HR-medarbeidere trekkes inn i forberedelse og gjennomføring av rekrutteringsarbeid.